Xylem hlásí zisky za čtvrté čtvrtletí a za celý rok 2022

15.02.2023
Strojově přeložený článek
  Přejít k originálu
Společnost Xylem Inc. vykázala tržby ve čtvrtém čtvrtletí ve výši 1,5 miliardy USD a tržby za celý rok 2022 ve výši 5,5 miliardy USD, což překonalo předchozí očekávání, a to se silnou obchodní a provozní realizací.
Xylem hlásí zisky za čtvrté čtvrtletí a za celý rok 2022

Zdroj obrázků: Xylem Inc.

Zatímco objednávky ve čtvrtém čtvrtletí klesly o 9 procent na vykazovaném základě a o 3 procenta organicky, společnost organicky narostla o 14 procent díky odolné základní poptávce. 23. ledna společnost Xylem oznámila, že souhlasila s akvizicí společnosti Evoqua v celkové akciové transakci v hodnotě 7,5 miliardy dolarů, čímž vytvořila transformační platformu pro řešení stále se zvyšujících problémů s vodou na celém světě.

Zisk za čtvrté čtvrtletí překonal předchozí odhad společnosti Xylem. Čistý zisk činil 149 milionů USD, neboli 0,82 USD na akcii. Čistý zisk se zvýšil o 140 bazických bodů na 9,9 procenta. Tyto výsledky zahrnovaly zvýšené náklady na restrukturalizaci a reorganizaci a vyšší daně během čtvrtletí. Upravený čistý zisk činil 168 milionů USD nebo 0,92 USD na akcii, což nezahrnuje dopady restrukturalizace, reorganizace a speciálních poplatků. Upravený zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) za čtvrté čtvrtletí činil 18,7 procenta, což odráží meziroční nárůst o 250 bazických bodů. Silná realizace cen kompenzovala inflaci a spolu s úsporami produktivity a vyšším objemem řídila expanzi marží, která převýšila dopad strategických investic.

Za celý rok činil čistý zisk 355 milionů dolarů, neboli 1,96 dolaru na akcii. Čistý zisk se snížil o 180 bazických bodů na 6,4 procenta. Tyto výsledky byly způsobeny především dříve oznámeným jednorázovým bezhotovostním vypořádáním penzijního plánu. Upravený čistý zisk činil 516 milionů USD nebo 2,85 USD na akcii, což nezahrnuje dopady restrukturalizace, reorganizace a zvláštních poplatků. Celoroční upravená EBITDA marže činila 17,0 procenta, což odráží meziroční pokles o 10 bazických bodů. Inflace, strategické investice a dopad nedostatku čipů v prvním pololetí převýšily přínosy realizace ceny a úspory produktivity. Společnost vygenerovala 596 milionů USD provozního peněžního toku, což představuje 168procentní konverzi, a 388 milionů USD volného peněžního toku, což představuje 80procentní konverzi čistého zisku bez nepeněžních poplatků za snížení hodnoty a nepeněžního vypořádání penzijního plánu.

„Tým dosáhl výsledků za čtvrté čtvrtletí výrazně nad očekávání, s velmi silným výkonem napříč všemi obchodními segmenty a regiony,“ řekl Patrick Decker, prezident a generální ředitel společnosti Xylem. „Odolná poptávka a silná exekuce nevyřízených zakázek přinesly robustní dvouciferný růst tržeb s výrazným rozšířením marží. Tento nadprůměrný výkon ve čtvrtém čtvrtletí a v průběhu roku 2022 podnítil zdravý impuls do roku 2023.“

„Naše zaměření na zákazníka a provozní disciplína staví na základech odolné základní poptávky po hodnotě nabídky společnosti Xylem na našich největších koncových trzích,“ pokračoval Decker. „Vzhledem k tomu, že se trendy, které pohánějí investice do vody, stále zintenzivňují, jsme si jisti, že v roce 2023 dosáhneme růstu v polovině jednociferných hodnot, s výrazným rozšířením marže, která bude pevně sledovat dlouhodobé milníky růstu společnosti Xylem. Samozřejmě jsme velmi nadšeni z transformační dohody, kterou jsme oznámili na získání Evoqua. Tato kombinace bude mít větší dopad na řešení světových problémů s vodou a vytvoří ještě větší hodnotu pro akcionáře. Do uzavření transakce se však nadále soustředíme na plnění našich závazků vůči našim akcionářům, protože plánujeme hladkou integraci.“

Společnost Xylem oznámila, že její představenstvo vyhlásilo dividendu za první čtvrtletí ve výši 0,33 USD na akcii, což představuje nárůst o 10 procent. Dividenda je splatná 22. března 2023 akcionářům, kteří jsou v evidenci k 22. únoru 2023.

Celoroční výhled na rok 2023
Pokyny společnosti Xylem za celý rok a první čtvrtletí 2023 neodrážejí plánovanou akvizici společnosti Evoqua, která byla oznámena 23. ledna 2023 a očekává se, že bude uzavřena v polovině roku 2023.

Xylem předpovídá tržby za celý rok 2023 v rozmezí 5,70 až 5,80 miliardy USD, což je nárůst o 3 až 5 procent na hlášené bázi a až o 4 až 6 procent na organické bázi.

Očekává se, že za celý rok 2023 se upravená EBITDA marže bude pohybovat v rozmezí 17,5 až 18,0 procent, což je nárůst o 50 až 100 bazických bodů. To má za následek upravený zisk na akcii ve výši 3,00 až 3,25 USD, což představuje nárůst o 5 až 14 procent oproti upraveným výsledkům společnosti Xylem v roce 2022. Očekává se, že celoroční převod volných peněžních toků na čistý příjem bude 100 procent.

S výjimkou výnosů poskytuje Xylem pokyny pouze na non-GAAP základě kvůli inherentním potížím s předpovídáním určitých částek, které by byly zahrnuty do výnosů GAAP, jako jsou samostatné daňové položky, bez nepřiměřeného úsilí.

Výsledky segmentu za čtvrté čtvrtletí

Vodní infrastruktura
Segment vodní infrastruktury společnosti Xylem se skládá z jejího portfolia podniků zajišťujících dodávku čisté vody, dopravu a úpravu odpadních vod a odvodňování.

  • Příjmy za čtvrté čtvrtletí roku 2022 byly 668 milionů USD, což je 7procentní nárůst, organicky o 15 procent, ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím roku 2021. Tento silný růst byl tažen realizací cen, silnou poptávkou utilit a průmyslových podniků v USA a západní Evropě a poptávkou po odvodňování na rozvíjejících se trzích.
  • Čtvrté čtvrtletí vykázané provozní výnosy pro tento segment činily 132 milionů USD, což je 8procentní nárůst oproti srovnatelnému období loňského roku. Upravený provozní příjem pro tento segment, který nezahrnuje náklady na restrukturalizaci a reorganizaci ve výši 4 milionů USD, činil 136 milionů USD, což je 10procentní nárůst oproti srovnatelnému období loňského roku. Vykazovaná provozní marže pro tento segment byla 19,8 procenta, což je nárůst o 20 bazických bodů oproti předchozímu roku, a upravená provozní marže byla 20,4 procenta, což je nárůst o 50 bazických bodů oproti předchozímu roku. Upravená marže EBITDA byla 22,5 procenta, což je o 80 bazických bodů více než v předchozím roce. Příznivá cenová realizace bez inflace a vyšší objem více než kompenzovaly strategické investice.

Použitá voda
Segment Applied Water společnosti Xylem se skládá z portfolia podniků v průmyslových, komerčních budovách a rezidenčních aplikacích.

  • Příjmy za čtvrté čtvrtletí roku 2022 byly 455 milionů USD, což představuje meziroční nárůst o 12 procent, organicky o 17 procent. Robustní růst byl tažen silnou realizací cen napříč všemi koncovými trhy a regiony.
  • Za čtvrté čtvrtletí vykázaný provozní příjem pro tento segment činil 61 milionů USD, což je 22procentní nárůst oproti srovnatelnému období loňského roku, a upravený provozní zisk, který nezahrnuje náklady na restrukturalizaci a reorganizaci ve výši 9 milionů USD, byl 70 milionů USD, což je 35procentní nárůst oproti srovnatelné období loňského roku. Provozní marže segmentu byla 13,4 procenta, což je o 110 bazických bodů více než v předchozím roce. Upravená provozní marže vzrostla o 260 bazických bodů oproti období předchozího roku na 15,4 procenta. Upravená marže EBITDA byla 16,5 procenta, což je o 270 bazických bodů více než v předchozím roce. Expanze marží byla řízena silnou realizací cen, která více než kompenzovala inflaci, ve spojení s úsporami produktivity.

Měření & Kontrolní roztoky
Xylem’s Measurement & Segment Control Solutions se skládá z portfolia podniků v oblasti inteligentního měření, síťových technologií, pokročilé analýzy infrastruktury a analytické instrumentace.

  • Příjmy za čtvrté čtvrtletí roku 2022 byly 383 milionů USD, což je o 30 procent, organicky o 35 procent více než v předchozím roce. Robustní růst je poháněn zlepšenou dodávkou čipů ve srovnání s předchozím rokem a také silou v našich aplikacích pro testování kvality vody a hodnocení potrubí.
  • Za čtvrté čtvrtletí vykázaný provozní příjem pro tento segment činil 19 milionů USD ve srovnání se ztrátou 17 milionů USD ve srovnatelném období loňského roku a upravený provozní příjem, který nezahrnuje náklady na restrukturalizaci a reorganizaci ve výši 3 miliony USD a 1 milion USD speciálních poplatků, činil 23 USD. milionů ve srovnání se ztrátou 15 milionů dolarů ve srovnatelném období loňského roku. Provozní marže segmentu byla 5,0 procenta, což je o 1080 bazických bodů více než v předchozím roce. Upravená provozní marže ve výši 6,0 procenta vzrostla o 1110 bazických bodů oproti období předchozího roku. Upravená marže EBITDA byla 15,1 procenta, což je o 800 bazických bodů více než v předchozím roce. Silná realizace cen kompenzovala inflaci a spolu s úsporami produktivity a vyšším objemem řídila expanzi marží, která převýšila dopad strategických investic.

Zdroj: Xylem Inc.

Další články k tématu

Xylem hlásí výsledky za druhé čtvrtletí 2023

10.08.2023 -

Společnost Xylem Inc. oznámila výsledky za druhé čtvrtletí, mezi něž patří akvizice společnosti Evoqua Water Technologies Corp z 24. května. Společnost vykázala celkové tržby ve výši 1,7 miliardy USD s vykázaným růstem o 26 procent a organickým růstem o 15 procent, což překonalo předchozí očekávání, díky silnému komerčnímu a provozní provedení.

Číst dál

Mladí inovátoři ze 78 zemí vyvíjejí nová řešení světových vodních problémů

27.06.2023 -

Studenti ze 78 zemí navrhli nové nápady, jak řešit zintenzivňující se světové problémy s vodou, prostřednictvím příspěvků do soutěže Global Student Innovation Challenge 2023, kterou pořádá společnost Xylem, lídr v oblasti vodních technologií. Více než 1000 studentů vytvořilo nová řešení pro řadu naléhavých problémů s vodou, včetně výroby zeleného vodíku a snižování znečištění plasty.

Číst dál

Globální vodohospodářské a odpadní služby se zaměřují na změnu klimatu

31.05.2023 -

Podle nového průzkumu mezi 100 společnostmi v Severní Americe a Evropě plní vodohospodářské a odpadní společnosti ambiciózní cíle v oblasti dekarbonizace. Průzkum sponzorovaný společností Xylem zjistil, že 75 % respondentů hodlá dosáhnout cílů snížení skleníkových plynů (GHG) do roku 2040 nebo dříve. 48 % respondentů si stanovilo cíl nulových čistých emisí a 42 % si stanovilo cíl snížení emisí.

Číst dál