Xylem hlásí výsledky za druhé čtvrtletí 2023

10.08.2023
Strojově přeložený článek
  Přejít k originálu
Společnost Xylem Inc. oznámila výsledky za druhé čtvrtletí, mezi něž patří akvizice společnosti Evoqua Water Technologies Corp z 24. května. Společnost vykázala celkové tržby ve výši 1,7 miliardy USD s vykázaným růstem o 26 procent a organickým růstem o 15 procent, což překonalo předchozí očekávání, díky silnému komerčnímu a provozní provedení.
Xylem hlásí výsledky za druhé čtvrtletí 2023

Zdroj obrázků: Xylem Inc.

Objednávky vzrostly o 10 procent na vykazovaném základě a o 2 procenta organicky klesly, zatímco nevyřízené objednávky vzrostly na 5,3 miliardy dolarů, organicky vzrostly o 7 procent a včetně 1,3 miliardy dolarů od společnosti Evoqua, s odolnou základní poptávkou. Zisky za druhé čtvrtletí, bez zahrnutí akvizice, překonaly předchozí samostatné pokyny společnosti Xylem.

„V minulém čtvrtletí jsme jako přední společnost zabývající se řešeními v oblasti vody udělali další transformační krok, abychom pomohli našim komunitám a zákazníkům vyřešit největší problémy s vodou, kterým naše společnost a ekonomiky čelí: nedostatek vody, odolnost naší infrastruktury vůči změně klimatu a potřeba tyto problémy řešit. jsou cenově dostupné díky síle technologií a inovací,“ řekl Patrick Decker, prezident a generální ředitel společnosti Xylem. „Tyto výzvy se každým dnem zintenzivňují a naše výkonné portfolio je nyní ještě pevnější, aby mohlo dodávat řešení ve velkém měřítku.“

„Již vidíme dynamiku vytvořenou integrací dvou silných společností. Na základě pokračující základní poptávky na trhu a disciplinovaného provádění našeho týmu dále zvyšujeme naše celoroční výhledy na výnosy, marže a zisk na akcii.“

Čistý zisk činil 92 milionů dolarů, neboli 0,45 dolaru na akcii. Čistý zisk se snížil o 290 bazických bodů na 5,3 procenta. Tyto výsledky jsou způsobeny vyššími akvizičními a integračními náklady souvisejícími s transakcí Evoqua, vyššími odpisy nehmotného majetku v účetnictví a vyššími náklady na restrukturalizaci a seřízení, což více než kompenzuje vysokou provozní výkonnost. Ve shodě s akvizicí Evoqua aktualizoval Xylem svůj upravený provozní příjem a zisk na akcii tak, aby přidal zpět účetní nehmotnou amortizaci bezhotovostního nákupu a přepracoval částky z roku 2022 tak, aby odrážely změny na komparativním základě. Upravený čistý zisk činil 202 milionů USD, neboli 0,98 USD na akcii, což nezahrnuje dopady zvláštních položek nehmotné amortizace, restrukturalizace, přeskupení a zvláštních poplatků.

Upravený zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) za druhé čtvrtletí činil 19,1 procenta, což odráží meziroční nárůst o 250 bazických bodů. Bez zahrnutí výsledků Evoqua činila upravená EBITDA marže 18,6 procenta, což je o 200 bazických bodů více než v předchozím roce. Silná realizace cen více než kompenzovala inflaci a spolu s úsporami produktivity a vyšším objemem řídila expanzi marží, která převýšila dopad strategických investic.

Po uzavření akvizice Evoqua nyní Xylem vykazuje čtyři segmenty: Měření a měření; kontrolní roztoky; Vodní infrastruktura, nyní včetně segmentu aplikovaných produktových technologií společnosti Evoqua; Aplikovaná voda; a Integrovaná řešení & Služby jako nový samostatný segment (se stejným obvodem jako starší segment Evoqua se stejným názvem), aby byla zajištěna nepřetržitá transparentnost výkonu segmentu.

Výhled
Xylem aktualizuje své celoroční pokyny pro rok 2023, aby odrážely silnou organickou výkonnost, kombinaci s Evoqua a úpravu nehmotné amortizace účtování nákupu. Xylem nyní očekává tržby za celý rok 2023 ve výši přibližně 7,2 miliardy USD, což je nárůst přibližně o 30 procent na hlášené bázi a až o 9 až 10 procent na organické bázi. To představuje nárůst oproti předchozímu celoročnímu výhledu společnosti o 8 až 9 procent na organické a vykazované bázi. Očekává se, že za celý rok 2023 bude upravená marže EBITDA přibližně 18 procent, což je nárůst z předchozího rozmezí 17,5 až 18,0 procent. Výsledkem je upravený zisk na akcii ve výši 3,50 USD až 3,70 USD, zvýšený z předchozího rozmezí 3,15 USD až 3,35 USD. Tento nárůst ve výši 0,35 USD v polovině zahrnuje organický nárůst o 0,15 USD, který je způsoben pokračující silnou poptávkou a obchodní a provozní dynamikou. Další předpoklady plánování pro rok 2023 jsou zahrnuty v materiálech společnosti Xylem o výnosech za druhé čtvrtletí 2023 zveřejněných na www.xylem.com/investors. S výjimkou výnosů poskytuje Xylem pokyny pouze na non-GAAP základě kvůli inherentním potížím s předpovídáním určitých částek, které by byly zahrnuty do výnosů GAAP, jako jsou samostatné daňové položky, bez nepřiměřeného úsilí.

Výsledky segmentu za druhé čtvrtletí

Měření & Kontrolní roztoky
Xylem’s Measurement & Segment Control Solutions se skládá z portfolia podniků v oblasti inteligentního měření, síťových technologií, pokročilé analýzy infrastruktury a analytické instrumentace.

  • Příjmy za druhé čtvrtletí roku 2023 byly 415 milionů USD, což je nárůst o 20 procent na vykazované bázi a 21 procent organicky ve srovnání s obdobím předchozího roku. Růst byl silný v celém portfoliu a vedl především silnou poptávkou a nedodělky v oblasti inteligentního měření.
  • Za druhé čtvrtletí vykázaný provozní příjem pro tento segment činil 26 milionů USD, ve srovnání se ztrátou 5 milionů USD ve stejném období loňského roku. Upravený provozní příjem, který nezahrnuje náklady na restrukturalizaci a reorganizaci ve výši 3 miliony USD a 17 milionů USD na nákup účetní nehmotné amortizace, byl 46 milionů USD, což je 188procentní nárůst oproti období předchozího roku, přepracován tak, aby se přidal zpět 17 milionů USD nepeněžních účetních amortizací. Provozní marže segmentu byla 6,3 procenta, což je o 770 bazických bodů více než v předchozím roce. Upravená provozní marže ve výši 11,1 procenta vzrostla o 650 bazických bodů oproti období předchozího roku. Upravená marže EBITDA byla 15,7 procenta, což je o 590 bazických bodů více než v předchozím roce. Vyšší objem, silná realizace cen a úspory produktivity převýšily vliv inflace a nepříznivého mixu.

Vodní infrastruktura
Segment vodní infrastruktury společnosti Xylem, nyní včetně segmentu aplikovaných produktových technologií společnosti Evoqua, se skládá z jejího portfolia podniků zajišťujících dodávku čisté vody, dopravu a úpravu odpadních vod a odvodňování.

  • Příjmy za druhé čtvrtletí roku 2023 činily 704 milionů USD, což je 20procentní nárůst na vykazovaném základě a 13% organicky ve srovnání s druhým čtvrtletím roku 2022. Tento silný růst byl způsoben realizací cen a silnou poptávkou v oblasti veřejných služeb a průmyslu, zejména v USA a západní Evropa.
  • Za druhé čtvrtletí vykázaný provozní zisk pro tento segment činil 106 milionů USD, což je 2procentní pokles oproti stejnému období loňského roku. Upravený provozní výnos, který nezahrnuje 12 milionů USD speciálních poplatků, 3 miliony USD nákladů na restrukturalizaci a reorganizaci a 8 milionů USD nákupní účetní nehmotné amortizace, činil 129 milionů USD. To představuje 15procentní nárůst ve srovnání s obdobím předchozího roku, které bylo přepracováno tak, aby bylo přidáno zpět 1 milion USD z účetní amortizace bezhotovostních nákupů. Vykazovaná provozní marže pro tento segment byla 15,1 procenta, což je pokles o 320 bazických bodů oproti období předchozího roku, a upravená provozní marže byla 18,3 procenta, což je pokles o 70 bazických bodů oproti období předchozího roku. Upravená EBITDA marže byla 21,4 procenta, stejná jako v předchozím roce. Bez zahrnutí Evoqua činila upravená EBITDA marže 21,6 procenta, což je o 20 bazických bodů více než v předchozím roce. Příznivá realizace cen a zvýšení objemu byly kompenzovány investicemi, devizovými vlivy a nepříznivým mixem.

Použitá voda
Segment Applied Water společnosti Xylem se skládá z jejího portfolia podniků v průmyslových, komerčních budovách a rezidenčních aplikacích.

  • Příjmy za druhé čtvrtletí roku 2023 byly 478 milionů USD, což je 11procentní nárůst na hlášené bázi a 12% organicky, meziročně. Růst byl poháněn silnou realizací cen a poptávkou na koncových trzích průmyslových i stavebních řešení, zejména v USA a na rozvíjejících se trzích.
  • Za druhé čtvrtletí vykázaný provozní příjem pro tento segment činil 84 milionů USD, což je 38procentní nárůst oproti stejnému období loňského roku. Upravený provozní příjem, který nezahrnuje 2 miliony dolarů na restrukturalizaci a restrukturalizaci, činil 86 milionů dolarů, což je 37procentní nárůst oproti stejnému období loňského roku. Provozní marže segmentu byla 17,6 procenta, což je o 340 bazických bodů více než v předchozím roce. Upravená provozní marže vzrostla oproti předchozímu roku o 330 bazických bodů na 18,0 procenta. Upravená marže EBITDA byla 19,0 procenta, což je o 290 bazických bodů více než v předchozím roce. Expanze marží byla řízena silnou realizací cen, která více než kompenzovala inflaci, ve spojení s úsporami produktivity.

Integrovaná řešení & Služby
Nová integrovaná řešení společnosti Xylem & Segment služeb k 24. květnu zahrnuje portfolio podniků poskytujících systémy a řešení na úpravu vody s rozsáhlou sítí servisních poboček a flotilou mobilních aktiv.

  • Druhé čtvrtletí 2023 zahrnovalo tržby ve výši 125 milionů USD.
  • Za druhé čtvrtletí vykázala provozní ztráta tohoto segmentu 7 milionů USD. Upravený provozní příjem činil 18 milionů USD, což nezahrnuje 7 milionů USD speciálních poplatků, 7 milionů USD nákladů na restrukturalizaci a reorganizaci a 11 milionů USD účetní nehmotné amortizace. Provozní marže segmentu byla (5,6) procenta. Upravená provozní marže byla 14,4 procenta. Upravená marže EBITDA byla 24,0 procenta, což odráží silnou výkonnost marží taženou efektivní cenovou disciplínou a produktivitou.

Doplňkové informace o výnosech společnosti Xylem za druhé čtvrtletí 2023 a odsouhlasení pro určité položky non-GAAP jsou zveřejněny na adrese www.xylem.com/investors.

Zdroj: Xylem Inc.

Další články k tématu

Mladí inovátoři ze 78 zemí vyvíjejí nová řešení světových vodních problémů

27.06.2023 -

Studenti ze 78 zemí navrhli nové nápady, jak řešit zintenzivňující se světové problémy s vodou, prostřednictvím příspěvků do soutěže Global Student Innovation Challenge 2023, kterou pořádá společnost Xylem, lídr v oblasti vodních technologií. Více než 1000 studentů vytvořilo nová řešení pro řadu naléhavých problémů s vodou, včetně výroby zeleného vodíku a snižování znečištění plasty.

Číst dál

Globální vodohospodářské a odpadní služby se zaměřují na změnu klimatu

31.05.2023 -

Podle nového průzkumu mezi 100 společnostmi v Severní Americe a Evropě plní vodohospodářské a odpadní společnosti ambiciózní cíle v oblasti dekarbonizace. Průzkum sponzorovaný společností Xylem zjistil, že 75 % respondentů hodlá dosáhnout cílů snížení skleníkových plynů (GHG) do roku 2040 nebo dříve. 48 % respondentů si stanovilo cíl nulových čistých emisí a 42 % si stanovilo cíl snížení emisí.

Číst dál