Xylem hlásí výsledky za třetí čtvrtletí 2022

04.11.2022
Strojově přeložený článek
  Přejít k originálu
Společnost Xylem Inc. vykázala za třetí čtvrtletí tržby ve výši 1,4 miliardy USD, čímž překonala předchozí odhady, se silnou obchodní a provozní realizací. Zatímco objednávky klesly o 7 procent na hlášené bázi, organicky klesly o 1 procento, s rozdílem kvůli měně. Společnost vykázala odolnou základní globální poptávku se silným růstem nevyřízených zakázek.
Xylem hlásí výsledky za třetí čtvrtletí 2022

Zdroj obrázků: Xylem Inc.

Zisky také překonaly předchozí výhled společnosti Xylem se silnou marží. Čistý zisk činil 12 milionů USD, neboli 0,07 USD na akcii. Čistý zisk se snížil o 810 bazických bodů na 0,9 procenta. Tyto výsledky byly ovlivněny především dříve oznámeným jednorázovým bezhotovostním vypořádáním penzijního připojištění. Upravený čistý zisk činil 144 milionů USD nebo 0,79 USD na akcii, což nezahrnuje dopady restrukturalizace, reorganizace a speciálních poplatků. Upravený zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) za třetí čtvrtletí činil 18,3 procenta, což odráží meziroční nárůst o 40 bazických bodů. Silná realizace cen kompenzovala inflaci a spolu s úsporami produktivity vedla k expanzi marží, která převýšila dopad strategických investic.

„Tým podal velmi dobrý výkon ve všech našich regionech a dosáhl výsledků za třetí čtvrtletí výrazně nad očekáváním ve všech klíčových metrikách,“ řekl Patrick Decker, prezident a generální ředitel společnosti Xylem. „Poptávka zůstává na našich největších koncových trzích odolná a disciplinované provozní provádění přineslo dvouciferný růst tržeb se silnou expanzí marží.“

„Předpokládáme, že naše dynamika bude i nadále tažena základní povahou služeb, které poskytujeme. Naše silné nevyřízené zakázky a nabídkové kanály podporují tento výhled. Tým, od našich továren po naše distribuční partnery, nadále prokazuje odolnost při řízení prostřednictvím dynamického prostředí, protože naši zákazníci a komunity investují do základní vodohospodářské infrastruktury. Na základě této síly jsme

další zvyšování našich celoročních výhledů jak pro výnosy, tak pro zisk na akcii, s pokračující důvěrou v dlouhodobější růstový výhled společnosti Xylem.

Výhled
Xylem nyní očekává, že organický růst tržeb za celý rok 2022 se bude pohybovat v rozmezí 9 až 10 procent a přibližně 4 procenta na hlášené bázi. To představuje zvýšení spodního konce předchozího celoročního výhledu organických výnosů společnosti o 8 až 10 procent a 3 až 5 procent na vykazovaném základě. Očekává se, že celoroční upravená EBITDA marže za rok 2022 bude nyní přibližně 17,0 procenta, čímž se zvýší spodní hranice předchozího rozpětí 16,5 až 17,0 procenta. To má za následek upravený zisk na akcii ve výši 2,65 USD až 2,75 USD, což je nárůst z předchozího rozmezí 2,50 USD až 2,70 USD. Zvýšený výhled odráží silnou poptávku, postupné uvolňování omezení dodavatelského řetězce a realizaci cen, částečně kompenzované inflací a devizovými protivětry.

Další předpoklady plánování pro rok 2022 jsou zahrnuty v materiálech společnosti Xylem o zisku za třetí čtvrtletí 2022 zveřejněných na www.xylem.com/investors. S výjimkou výnosů poskytuje Xylem pokyny pouze na non-GAAP základě kvůli inherentním potížím s předpovídáním určitých částek, které by byly zahrnuty do výnosů GAAP, jako jsou samostatné daňové položky, bez nepřiměřeného úsilí.

Výsledky segmentu za třetí čtvrtletí

Vodní infrastruktura
Segment vodní infrastruktury společnosti Xylem se skládá z jejího portfolia podniků zajišťujících dodávku čisté vody, dopravu a úpravu odpadních vod a odvodňování.

  • Příjmy za třetí čtvrtletí roku 2022 činily 574 milionů USD, což je 5procentní nárůst, organicky o 13 procent, ve srovnání se třetím čtvrtletím roku 2021. Tento silný růst byl způsoben realizací cen, silnou poptávkou po veřejných službách v USA a západní Evropě a poptávkou po odvodňování USA a rozvíjející se trhy.
  • Za třetí čtvrtletí vykázaný provozní příjem pro tento segment činil 104 milionů USD, což je 3,0procentní nárůst oproti srovnatelnému období loňského roku. Upravený provozní příjem pro tento segment, který nezahrnuje 3 miliony USD na restrukturalizaci a restrukturalizaci, činil 107 milionů USD, což představuje nárůst o 4,9 procenta oproti srovnatelnému období loňského roku. Vykazovaná provozní marže pro tento segment byla 18,1 procenta, o 40 bazických bodů méně než v předchozím roce, a upravená provozní marže byla 18,6 procenta, stejná jako v předchozím roce. Upravená marže EBITDA byla 20,7 procenta, což je o 50 bazických bodů méně než v předchozím roce. Příznivá cenová realizace bez inflace byla kompenzována strategickými investicemi a nepříznivým mixem.

Použitá voda
Segment Applied Water společnosti Xylem se skládá z portfolia podniků v průmyslových, komerčních budovách a rezidenčních aplikacích.

  • Příjmy z aplikované vody za třetí čtvrtletí roku 2022 byly 458 milionů USD, což představuje meziroční nárůst o 15 procent, organicky o 20 procent. Robustní růst byl poháněn silnou realizací cen a nedodělky na všech koncových trzích.
  • Za třetí čtvrtletí vykázaný provozní příjem pro tento segment činil 77 milionů USD, což je nárůst o 28,3 procenta ve srovnání se srovnatelným obdobím loňského roku, a upravený provozní příjem, který nezahrnuje náklady na restrukturalizaci a reorganizaci ve výši 1 milion USD, byl 78 milionů USD, což je nárůst o 25,8 procenta oproti srovnatelné období loňského roku. Provozní marže segmentu byla 16,8 procenta, což je o 180 bazických bodů více než v předchozím roce. Upravená provozní marže vzrostla o 150 bazických bodů oproti období předchozího roku na 17,0 procenta. Upravená marže EBITDA byla 18,1 procenta, což je o 110 bazických bodů více než v předchozím roce. Expanze marží byla řízena silnou realizací cen více než kompenzací inflace spojenou s úsporami produktivity.

Měření & Kontrolní roztoky
Xylem’s Measurement & Segment Control Solutions tvoří portfolio jeho podniků v oblasti inteligentního měření, síťových technologií, pokročilé analýzy infrastruktury a analytické instrumentace.

  • Měření a měření ve třetím čtvrtletí 2022; Tržby Control Solutions dosáhly 348 milionů USD, což je o 9 procent, organicky o 15 procent více než v předchozím roce. I když dodávky čipů zůstávají omezené, i nadále vidíme mírné postupné zlepšování a sílu v našich aplikacích pro testování kvality vody.
  • Za třetí čtvrtletí vykázaný provozní příjem pro tento segment činil (2) miliony USD, což je pokles o 128,6 procenta ve srovnání se srovnatelným obdobím loňského roku, a upravený provozní zisk, který nezahrnuje náklady na restrukturalizaci a reorganizaci ve výši 2 miliony USD a speciální poplatky ve výši 12 milionů USD, činil 12 milionů dolarů, což je 100procentní nárůst oproti srovnatelnému období loňského roku. Provozní marže segmentu byla (0,6) procenta, což je o 280 bazických bodů méně než v předchozím roce. Upravená provozní marže ve výši 3,4 procenta vzrostla o 150 bazických bodů oproti období předchozího roku. Upravená marže EBITDA byla 13,8 procenta, což je o 40 bazických bodů méně než v předchozím roce. Silná realizace cen, růst objemu a úspory produktivity byly více než kompenzovány vyšší inflací.

Zdroj: Xylem Inc.

Další články k tématu

Xylem hlásí výsledky za druhé čtvrtletí 2023

10.08.2023 -

Společnost Xylem Inc. oznámila výsledky za druhé čtvrtletí, mezi něž patří akvizice společnosti Evoqua Water Technologies Corp z 24. května. Společnost vykázala celkové tržby ve výši 1,7 miliardy USD s vykázaným růstem o 26 procent a organickým růstem o 15 procent, což překonalo předchozí očekávání, díky silnému komerčnímu a provozní provedení.

Číst dál

Mladí inovátoři ze 78 zemí vyvíjejí nová řešení světových vodních problémů

27.06.2023 -

Studenti ze 78 zemí navrhli nové nápady, jak řešit zintenzivňující se světové problémy s vodou, prostřednictvím příspěvků do soutěže Global Student Innovation Challenge 2023, kterou pořádá společnost Xylem, lídr v oblasti vodních technologií. Více než 1000 studentů vytvořilo nová řešení pro řadu naléhavých problémů s vodou, včetně výroby zeleného vodíku a snižování znečištění plasty.

Číst dál

Globální vodohospodářské a odpadní služby se zaměřují na změnu klimatu

31.05.2023 -

Podle nového průzkumu mezi 100 společnostmi v Severní Americe a Evropě plní vodohospodářské a odpadní společnosti ambiciózní cíle v oblasti dekarbonizace. Průzkum sponzorovaný společností Xylem zjistil, že 75 % respondentů hodlá dosáhnout cílů snížení skleníkových plynů (GHG) do roku 2040 nebo dříve. 48 % respondentů si stanovilo cíl nulových čistých emisí a 42 % si stanovilo cíl snížení emisí.

Číst dál