Wilo podporuje udržitelné zavlažování v Uzbekistánu

26.11.2021
Strojově přeložený článek
  Přejít k originálu
V rámci dotačního programu develoPPP spolupracují Wilo a GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) na podpoře a rozvoji obnovitelných zdrojů v Uzbekistánu. Jako jeden ze světových výrobců čerpadel a čerpacích systémů Wilo přispívá svými technickými znalostmi a podporuje vzdělávání a přenos znalostí mezi politickými a zemědělskými hráči v regionu.
Wilo podporuje udržitelné zavlažování v Uzbekistánu

Wilo podporuje udržitelné zavlažování v Uzbekistánu – Spolupráce s německou rozvojovou agenturou GIZ. (Zdroj obrázku: WILO SE)

„V Uzbekistánu působíme již 20 let a ve Střední Asii máme kolem 50 zaměstnanců,“ říká Georg Weber, CTO a člen výkonné rady skupiny Wilo. „V roce 2019 jsme vědomě zvýšili naši místní angažovanost založením dceřiné společnosti. v tomto projektu rozhodně sledujeme náš přístup region pro region a znovu ukazujeme, jak hluboce je udržitelnost zakořeněna v našich firemních aktivitách.“

Vzhledem k tomu, že Uzbekistán je převážně zemědělský, obnovitelné zdroje jsou životně důležité, pokud má být zásobování vodou a její likvidace efektivní z hlediska zdrojů a udržitelná. Vzhledem k příznivé geologii a klimatu jsou technologie zavlažování založené na obnovitelných zdrojích, jako je solární energie, zřejmou alternativou k fosilním palivům. Velké části populace i zemědělcům a správcům vodních zdrojů však chybí technické know-how týkající se udržitelných řešení zavlažování a jejich ekonomických a ekologických výhod ve srovnání s konvenční technologií.

Wilo tak tímto projektem záměrně podporuje vzdělávání a předávání znalostí mezi politickými činiteli a zemědělci. Cíl: vybrané pilotní regiony v Uzbekistánu mají být do roku 2024 vybaveny solárními zavlažovacími řešeními, aby bylo zajištěno udržitelné hospodaření s vodou efektivně využívající zdroje. Uzbecký ministr pro vodní zdroje podporuje a propaguje tento společný projekt, aby zajistil, že odpovídající odborné znalosti budou v dlouhodobém horizontu internalizovány do celého dodavatelského řetězce.

Weber shrnuje, proč je přenos znalostí důležitý: „Moderní technická řešení mohou usnadnit přístup k čisté pitné a průmyslové vodě jak lidem v Uzbekistánu, tak na celém světě. To je možné inteligentním, efektivním a klimaticky šetrným způsobem.“

develoPPP je dotační program německého spolkového ministerstva pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (BMZ). Je zaměřen na společnosti, které chtějí trvale investovat v rozvojových nebo rozvíjejících se zemích a rozšířit tam své provozní aktivity. V rámci programu jsou odborně i finančně podporovány projekty v celkové výši až 2 miliony eur.

Zdroj: WILO SE

Další články k tématu

Studenti soutěží o peněžní ceny v Global Innovation Challenge za řešení problémů s vodou

23.02.2022 -

Středoškolští a terciární studenti po celém světě jsou vyzýváni, aby rozšířili přístup k vodě a odolnost tím, že se přihlásí do soutěže Xylem’s Global Student Innovation Challenge. Registrace do virtuální výzvy, která je součástí specializovaného studentského rozvojového programu společnosti – Xylem Ignite, končí 7. března 2022. Studenti budou soutěžit o osm peněžních cen z cenového fondu 20 000 USD.

Číst dál