Wilo podporuje udržitelné zavlažování v Uzbekistánu

26.11.2021
Strojově přeložený článek
  Přejít k originálu
V rámci dotačního programu develoPPP spolupracují Wilo a GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) na podpoře a rozvoji obnovitelných zdrojů v Uzbekistánu. Jako jeden ze světových výrobců čerpadel a čerpacích systémů Wilo přispívá svými technickými znalostmi a podporuje vzdělávání a přenos znalostí mezi politickými a zemědělskými hráči v regionu.
Wilo podporuje udržitelné zavlažování v Uzbekistánu

Wilo podporuje udržitelné zavlažování v Uzbekistánu – Spolupráce s německou rozvojovou agenturou GIZ. (Zdroj obrázku: WILO SE)

„V Uzbekistánu působíme již 20 let a ve Střední Asii máme kolem 50 zaměstnanců,“ říká Georg Weber, CTO a člen výkonné rady skupiny Wilo. „V roce 2019 jsme vědomě zvýšili naši místní angažovanost založením dceřiné společnosti. v tomto projektu rozhodně sledujeme náš přístup region pro region a znovu ukazujeme, jak hluboce je udržitelnost zakořeněna v našich firemních aktivitách.“

Vzhledem k tomu, že Uzbekistán je převážně zemědělský, obnovitelné zdroje jsou životně důležité, pokud má být zásobování vodou a její likvidace efektivní z hlediska zdrojů a udržitelná. Vzhledem k příznivé geologii a klimatu jsou technologie zavlažování založené na obnovitelných zdrojích, jako je solární energie, zřejmou alternativou k fosilním palivům. Velké části populace i zemědělcům a správcům vodních zdrojů však chybí technické know-how týkající se udržitelných řešení zavlažování a jejich ekonomických a ekologických výhod ve srovnání s konvenční technologií.

Wilo tak tímto projektem záměrně podporuje vzdělávání a předávání znalostí mezi politickými činiteli a zemědělci. Cíl: vybrané pilotní regiony v Uzbekistánu mají být do roku 2024 vybaveny solárními zavlažovacími řešeními, aby bylo zajištěno udržitelné hospodaření s vodou efektivně využívající zdroje. Uzbecký ministr pro vodní zdroje podporuje a propaguje tento společný projekt, aby zajistil, že odpovídající odborné znalosti budou v dlouhodobém horizontu internalizovány do celého dodavatelského řetězce.

Weber shrnuje, proč je přenos znalostí důležitý: „Moderní technická řešení mohou usnadnit přístup k čisté pitné a průmyslové vodě jak lidem v Uzbekistánu, tak na celém světě. To je možné inteligentním, efektivním a klimaticky šetrným způsobem.“

develoPPP je dotační program německého spolkového ministerstva pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (BMZ). Je zaměřen na společnosti, které chtějí trvale investovat v rozvojových nebo rozvíjejících se zemích a rozšířit tam své provozní aktivity. V rámci programu jsou odborně i finančně podporovány projekty v celkové výši až 2 miliony eur.

Zdroj: WILO SE

Další články k tématu

bauma 2022 se vyznačuje schopností průmyslu inovovat a překonávat očekávání

03.11.2022 -

Když se areál Messe München stane na celých sedm dní centrem průmyslu stavebních strojů, bauma se konečně opět koná. Na přední světový veletrh stavebních strojů se do Mnichova sjelo celkem asi 3 200 vystavovatelů z 60 zemí (2019: 3 684 vystavovatelů z 63 zemí) a více než 495 000 návštěvníků z více než 200 zemí (2019: 627 603 návštěvníků z více než 200 zemí). , stroje na výrobu stavebních hmot, těžební stroje, stavební vozidla a stavební stroje konané od 24. do 30. října. Podíl zahraničních návštěvníků se pohyboval kolem 50 procent.

Číst dál