Pentair ve zprávě o společenské odpovědnosti za rok 2022 předvádí pozitivní dopad na lidi a planetu

27.04.2023
Strojově přeložený článek
  Přejít k originálu
Společnost Pentair zveřejnila svou zprávu o společenské odpovědnosti za rok 2022, ve které informuje o úsilí společnosti o dosažení lepšího základního prostřednictvím svých produktů a řešení pro lidi a planetu.
Pentair ve zprávě o společenské odpovědnosti za rok 2022 předvádí pozitivní dopad na lidi a planetu

(Zdroj obrázku: Pentair plc.)

„V Pentairu se naše úsilí o společenskou odpovědnost a program společenské odpovědnosti řídí ‚Making Better Essential‘,“ řekl John L. Stauch, prezident a CEO Pentair. „Minimalizace dopadu na životní prostředí je zásadní pro produkty, které vytváříme, řešení, která nabízíme, zákazníky, kterým sloužíme, a způsob fungování. S naším posláním pomáhat světu udržitelným způsobem se pohybovat, zlepšovat a užívat si vodu věříme, že dokážeme zlepšit naši planetu a řešit nejtěžší světové problémy s vodou."

Zpráva zdůrazňuje pokrok směrem ke strategickým cílům společnosti Pentair v oblasti společenské odpovědnosti, které se zaměřují na oblasti, které jsou důležité pro zaměstnance, zákazníky a akcionáře, včetně následujících hlavních bodů od roku 2022:

 • Nejdůležitější informace o pokroku ve snižování uhlíkové stopy: Celkové emise skleníkových plynů společnosti Pentair v rozsahu 1 a 2 klesly o 29 % ve srovnání se základní úrovní z roku 2019.
 •  Nejdůležitější informace o pokroku ve snižování spotřeby vody: Absolutní odběr vody společnosti Pentair v rámci jejích operací poklesl o 0,7 % ve srovnání se základní hodnotou z roku 2019 a představuje 9,3% pokles ve srovnání s rokem 2021.
 •  Nejdůležitější prvky vývoje designu pro udržitelnost: 100 % nových produktů Pentair bylo posouzeno prostřednictvím ukazatele udržitelnosti produktů . Kromě toho:
  •  Pentair dále pokročil ve svém inovačním procesu tím, že do procesu komercializace produktu zahrnul udržitelnost jako požadovaný faktor spolu s kontrolou dalších atributů produktu.
  •  Pentair vyvinul standardní procesy pro posuzování tvrzení o dopadu na udržitelnost produktu a implementoval nástroj pro hodnocení životního cyklu.
 •  Nejdůležitější informace o pokroku v odpovědném dodavatelském řetězci: Pentair úspěšně spustil aktualizovaný a vylepšený kodex chování dodavatele.

Společnost také spustila nový dodavatelský proces hodnocení Environmental, Social and Governance (ESG) ve spolupráci s odborníkem třetí strany a posoudila vyspělost ESG přibližně u 46 % svých nejlepších 80 % stávajících dodavatelů podle výdajů.

 •  Začlenění & Nejdůležitější události v oblasti diverzity: Pokračuje soustředěné úsilí na zlepšení zastoupení diverzity:
  •  Zastoupení žen mezi zaměstnanci Pentairu bylo 32 % (výchozí hodnota pro rok 2019 30 %) a ženy ve vedoucích pozicích byly 32 % (výchozí hodnota pro rok 2019 28 %).
  •  Jeho zastoupení barevných osob v USA (POC) v jeho pracovní síle bylo 40 % (základní hodnota z roku 2019 39 %) a zastoupení POC v USA na vedoucích pozicích bylo 25 % (základní hodnota z roku 2019 23 %).

„Minulý rok byl pro Pentair vzrušující, protože jsme pokračovali v našem pokroku směrem k tomu, abychom byli přední společností v oblasti udržitelnosti. Jsem hrdá na naše úspěchy, když jsme dosáhli kritického pokroku v rámci našich strategických cílů,“ řekla Karla Robertson, výkonná viceprezidentka, generální rada, sekretářka a hlavní ředitelka pro sociální odpovědnost. „Těšíme se, že budeme podporovat náš pozitivní vliv a zároveň dodávat produkty a řešení, která pomáhají světu trvale se pohybovat, zlepšovat a užívat si vodu, nejzákladnější zdroj života.“

Pozitivní dopad produktů a řešení Pentair a iniciativ na pracovišti v roce 2022 je významný, jak je dále zdůrazněno ve zprávě:

 •  83 % řešení podporovalo energetickou účinnost tím, že vyžadovalo méně energie k provozu nebo pomáhalo širším systémům fungovat efektivněji
 •  71 % řešení podporovalo účinnost vody a pomáhalo snižovat, opětovně používat nebo obnovovat vodu, přímo či nepřímo
 •  Kapacita filtrace vody v domácnostech pomohla vyhnout se 7 767 579 509 plastovým lahvím na jedno použití
 •  Zákazníkům jsme dodali řešení pro regeneraci oxidu uhličitého s kapacitou získat 7,61 milionů metrických tun oxidu uhličitého ročně
 •  37 % celkové spotřeby elektřiny Pentairem pocházelo z obnovitelných zdrojů, což představuje 18 % celkové spotřeby energie
 •  Jednáctý po sobě jdoucí rok oceněn jako ENERGY STAR Partner roku
 •  Vyhlášena jako jeden z nejlepších zaměstnavatelů žen pro rok 2022 podle časopisu Forbes
 •  Obdržel MSCI ESG Rating AAA

Společnost Pentair jednala s třetí stranou, aby zajistila údaje o skleníkových plynech, vodě, bezpečnosti a diverzitě, začlenění a spravedlnosti ve Zprávě o společenské odpovědnosti za rok 2022.

Další články k tématu

Mladí inovátoři ze 78 zemí vyvíjejí nová řešení světových vodních problémů

27.06.2023 -

Studenti ze 78 zemí navrhli nové nápady, jak řešit zintenzivňující se světové problémy s vodou, prostřednictvím příspěvků do soutěže Global Student Innovation Challenge 2023, kterou pořádá společnost Xylem, lídr v oblasti vodních technologií. Více než 1000 studentů vytvořilo nová řešení pro řadu naléhavých problémů s vodou, včetně výroby zeleného vodíku a snižování znečištění plasty.

Číst dál

Globální vodohospodářské a odpadní služby se zaměřují na změnu klimatu

31.05.2023 -

Podle nového průzkumu mezi 100 společnostmi v Severní Americe a Evropě plní vodohospodářské a odpadní společnosti ambiciózní cíle v oblasti dekarbonizace. Průzkum sponzorovaný společností Xylem zjistil, že 75 % respondentů hodlá dosáhnout cílů snížení skleníkových plynů (GHG) do roku 2040 nebo dříve. 48 % respondentů si stanovilo cíl nulových čistých emisí a 42 % si stanovilo cíl snížení emisí.

Číst dál