Franklin Electric hlásí rekordní výsledky za třetí čtvrtletí 2021

03.11.2021
Strojově přeložený článek
  Přejít k originálu
Společnost Franklin Electric Co. Inc. oznámila finanční výsledky za třetí čtvrtletí 2021. Tržby za třetí čtvrtletí 2021 činily 459,0 milionů USD, ve srovnání s tržbami za třetí čtvrtletí 2020 ve výši 351,2 milionů USD. Provozní zisk za třetí čtvrtletí 2021 činil 56,6 milionu USD, ve srovnání s provozním ziskem za třetí čtvrtletí v roce 2020 ve výši 48,4 milionu USD, což představuje nárůst o 17 procent.

Plně zředěný zisk na akcii (EPS) podle GAAP za třetí čtvrtletí 2021 byl 0,98 USD oproti plně zředěnému zisku na akcii podle GAAP ve třetím čtvrtletí 2020 ve výši 0,82 USD.

„Ve třetím čtvrtletí roku 2021 jsme pokračovali v lámání rekordů, protože jsme opět dosáhli nejvyšších konsolidovaných čistých tržeb, provozního zisku a zisku na akcii za jakékoli čtvrtletí v historii společnosti Franklin. Poptávka zůstává v celém oboru silná, s pozoruhodně silnou výkonností v naší distribuci, která zaznamenala působivý meziroční růst tržeb o 43 procent. Zároveň si naše segmenty Water Systems a Fueling Systems udržely pozoruhodné tempo s nárůstem prodeje o 28 a 18 procent,“ uvedl Gregg Sengstack, předseda a generální ředitel Franklin Electric.

„Zatímco výzvy dodavatelského řetězce pokračují v globální ekonomice, náš tým se i nadále soustředí na zvládnutí těchto průběžných výzev, abychom uspokojili potřeby našich zákazníků. Integrace nedávných akvizic v rámci úpravy vody pokračuje v pokroku a nabízí slibný základ pro růst našeho podnikání Global Water. Těšíme se, že při realizaci našeho strategického plánu využijeme trvalé dynamiky ve všech našich obchodních segmentech po celém světě a budeme přinášet hodnotu pro naše akcionáře,“ uzavřel pan Sengstack.

Souhrny segmentů

Tržby Water Systems, nový rekord za kterékoli čtvrtletí, činily ve třetím čtvrtletí 2021 260,7 milionu USD, což je nárůst o 57,8 milionu USD nebo 28 procent oproti třetímu čtvrtletí roku 2020. Prodej Water Systems, bez akvizic a dopadů přepočtu cizích měn vzrostly zhruba o 11 procent ve srovnání se třetím čtvrtletím roku 2020. Prodej zařízení pro čerpání podzemní vody a prodej zařízení pro povrchové čerpání a odvodňování se zvýšil kvůli silné poptávce na koncovém trhu. Provozní zisk Water Systems ve třetím čtvrtletí činil 36,8 milionu USD, což bylo způsobeno vyššími tržbami. Provozní příjem Water Systems za třetí čtvrtletí roku 2020 činil 36,6 milionu USD.

Tržby Distribuce, nový rekord ve třetím čtvrtletí, dosáhly ve třetím čtvrtletí 2021 140,2 milionu USD. Organické tržby segmentu Distribuce vzrostly o 30 procent ve srovnání se třetím čtvrtletím roku 2020. Růst tržeb byl tažen širokou poptávkou ve všech regionech a kategoriích produktů. Provozní příjem segmentu Distribuce byl ve třetím čtvrtletí 2021 12,3 milionu USD ve srovnání s provozním ziskem ve třetím čtvrtletí 2020 ve výši 6,4 milionu USD.

Tržby Fueling Systems, nový rekord za kterékoli čtvrtletí, byly ve třetím čtvrtletí 2021 81,0 milionů USD, což je nárůst o 12,6 milionů USD ve srovnání se třetím čtvrtletím roku 2020. Prodeje palivových systémů v USA a Kanadě vzrostly přibližně o 27 procent ve srovnání se třetím čtvrtletím roku 2020. Nárůst byl způsoben vyšší poptávkou po palivových systémech a čerpacích systémech a potrubí. Mimo USA a Kanadu se tržby Fueling Systems snížily asi o 1 procento, protože nárůst prodeje o 11 procent ve zbytku světa mimo Čínu byl kompenzován nižším prodejem v Číně. Provozní příjem společnosti Fueling Systems ve třetím čtvrtletí činil 23,9 milionu USD ve srovnání s 18,9 milionu USD ve třetím čtvrtletí roku 2020, a to díky vyšším tržbám a také příznivému geografickému a produktovému mixu.

Peněžní toky
Čisté peněžní toky z provozních činností za prvních devět měsíců roku 2021 činily 93,9 milionu USD oproti 133,7 milionu USD ve stejném období v roce 2020. Pokles byl způsoben především vyššími požadavky na pracovní kapitál na podporu vyšších výnosů.

Pokyny pro rok 2021
Společnost zvyšuje náš poslední zisk na akcii za celý rok 2021 před náklady na restrukturalizaci v rozmezí od 2,99 USD do 3,07 USD.

Další články k tématu

Řešení kapalinové technologie Watson-Marlow: Změna názvu odráží kompletní nabídku řešení správy kapalin

12.04.2022 -

Watson-Marlow Fluid Technology Group – součást Spirax-Sarco Engineering plc, společnost FTSE 100 – oznamuje, že změnila svůj název na Watson-Marlow Fluid Technology Solutions (WMFTS). Jak se společnost vyvíjí, aby po úspěšném období globálního růstu vyhovovala potřebám sektorů, ve kterých působí, je změna názvu v souladu se strategickým závazkem poskytovat zákazníkům komplexní řešení řízení tekutin.

Číst dál

Očekává se, že trh s odvodňovacími čerpadly poroste meziročně o 5,3 %

25.01.2022 -

Očekává se, že trh s odvodňovacími čerpadly poroste meziročně o 5,3 % a do roku 2022 dosáhne hodnoty přibližně 6,9 miliardy USD. Globální trh s odvodňovacími čerpadly je primárně poháněn silnou poptávkou ze strany probíhajících infrastrukturních projektů. Future Market Insights (FMI) předpokládá, že trh zaznamená CAGR ve výši 5,3 % hodnoty během období 2022 a 2028.

Číst dál

Xylem vyzývá vodní sektor, aby se připojil k závazku „Race to Zero“ v oblasti emisí

26.10.2021 -

Globální společnost zabývající se vodními technologiemi, Xylem, vyzvala vedoucí představitele a organizace z vodního sektoru, aby se připojily ke globálnímu úsilí o udržitelnost s cílem snížit emise skleníkových plynů související s vodními systémy a vodním hospodářstvím. Toto povzbuzení přichází po oznámení z minulého měsíce, že Xylem formalizoval svůj závazek dosáhnout čistých nulových emisí uhlíku v celém svém hodnotovém řetězci do roku 2050*.

Číst dál