Młodzi innowatorzy z 78 krajów opracowują nowe rozwiązania światowych wyzwań związanych z wodą

27.06.2023
Artykuł przetłumaczony automatycznie
  Przełącz na oryginał
Studenci z 78 krajów zaproponowali świeże pomysły, aby sprostać nasilonym światowym wyzwaniom związanym z wodą, zgłaszając się do konkursu Global Student Innovation Challenge 2023, którego gospodarzem jest lider technologii wodnych, firma Xylem. Ponad 1000 studentów stworzyło nowe rozwiązania dotyczące szeregu problemów związanych z wodą pod ciśnieniem, w tym ekologicznej produkcji wodoru i ograniczenia zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi.
Młodzi innowatorzy z 78 krajów opracowują nowe rozwiązania światowych wyzwań związanych z wodą

Źródło obrazu: Xylem Inc.

Wyzwanie, które trwa już trzeci rok, zaprasza kolejną generację innowatorów wodnych do rozwiązywania krytycznych problemów związanych z wodą i umożliwia im stanie się czołowymi współtwórcami poważnych wyzwań środowiskowych. W tym roku uczniowie mieli za zadanie przeanalizować wpływ zielonego wodoru na wodę; przejście od świadomości do działania w kwestiach związanych z wodą; zapobiegać zanieczyszczeniu dróg wodnych za pomocą analizy danych; i rozważyć powiązanie woda-energia-emisje w budynkach.

„Dzisiejsze i jutrzejsze problemy z wodą nie zostaną rozwiązane, po prostu robiąc rzeczy w taki sam sposób, w jaki robiono to zawsze. Rozwiązywanie największych dzisiejszych wyzwań związanych z wodą wymaga innowacyjnych pomysłów i świeżego podejścia” — powiedział Patrick Decker, prezes i dyrektor generalny Xylem. „Zaangażowanie tej nowej generacji liderów wodnych i połączenie ich z większą platformą, aby wywrzeć globalny wpływ, ma kluczowe znaczenie. Dodaje nam energii wgląd, pomysłowość i ambicje, które tak wielu studentów wniosło do tego wyzwania”.

Zwycięskie zespoły podzieliły się pulą nagród w wysokości 20 000 USD i miejscem w Ignite Innovation Incubator firmy Xylem, programie wspierającym uczestników w skalowaniu rozwiązań. Firma Xylem wyróżniła zwycięskie drużyny podczas wirtualnej ceremonii, która odbyła się w piątek, 16 czerwca.

Zespół WASTE2H z Porto w Portugalii jest tegorocznym zdobywcą głównej nagrody w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, docenionym za pracę nad analizą i redukcją wpływu produkcji zielonego wodoru na wodę. „Produkcja zielonego wodoru może być bardzo wodochłonna” – powiedział zespół. „Nasze rozwiązanie łączy zieleń z zielenią. Łączy w sobie zrównoważoną energię wykorzystywaną do wytwarzania zielonego wodoru z metodą produkcji, która wykorzystuje morskie fioletowe bakterie fotosyntetyczne, które można hodować przy użyciu ścieków”. Zaproponowane przez zespół rozwiązanie polegające na wykorzystaniu ścieków może zmniejszyć intensywność czystej wody wymaganej do produkcji wodoru.

Zespół Ocean Rescuers z Indii, Hongkongu i Pakistanu jest zdobywcą głównej nagrody w 2023 r. w kategorii szkół wyższych (uniwersyteckich) za podejście do identyfikowania, mapowania i proponowania rozwiązań dla dróg wodnych dotkniętych zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi. „W ramach naszego projektu opracowano szczegółowy system punktacji w celu identyfikacji i uszeregowania miejsc wysokiego ryzyka zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi w Indiach” — zauważył zespół. „Ale nasze podejście ma uniwersalne znaczenie. Można go zastosować w innych regionach, aby zidentyfikować gorące punkty zanieczyszczeń i opracować skuteczne, ukierunkowane rozwiązania”.

Global Student Innovation Challenge jest częścią Xylem Ignite, programu młodzieżowego mającego na celu inspirowanie i wzmacnianie pozycji nowej generacji liderów wodnych, aby wprowadzać rzeczywiste zmiany w branży wodnej. Zwiększenie zaangażowania młodzieży w rozwiązywanie globalnych wyzwań związanych z wodą jest kluczowym elementem celów zrównoważonego rozwoju firmy Xylem. W 2022 r. ponad 11 000 uczniów uczestniczyło w wydarzeniach Xylem Ignite, w tym w Global Student Innovation Challenge, hackathonach i inkubatorze innowacji Ignite.

Źródło: Xylem Inc.

Więcej artykułów na ten temat

Raporty Xylem Wyniki za drugi kwartał 2023 r

10.08.2023 -

Firma Xylem Inc. podała wyniki za drugi kwartał, w tym przejęcie Evoqua Water Technologies Corp., które miało miejsce 24 maja. Firma odnotowała łączne przychody w wysokości 1,7 miliarda USD, przy odnotowanym wzroście o 26 procent i wzroście organicznym o 15 procent, przewyższającym wcześniejsze prognozy, dzięki silnym komercyjnym i wykonanie operacyjne.

Czytaj więcej

Globalne przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne mają na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym

31.05.2023 -

Zgodnie z nowym badaniem przeprowadzonym wśród 100 przedsiębiorstw użyteczności publicznej w Ameryce Północnej i Europie, przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne realizują ambitne cele w zakresie dekarbonizacji. Ankieta sponsorowana przez firmę Xylem wykazała, że 75% respondentów zamierza osiągnąć cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) do 2040 r. lub wcześniej. 48% respondentów wyznaczyło sobie cel zerowej emisji netto, a 42% wyznaczyło cel redukcji emisji.

Czytaj więcej