Tržní tržby membránových čerpadel do roku 2030 dosáhnou 9,3 miliardy USD

02.09.2022
Strojově přeložený článek
  Přejít k originálu
Podle nové zprávy zveřejněné společností Allied Market Research s názvem, byla velikost globálního trhu s membránovými čerpadly v roce 2020 oceněna na 5,4 miliardy USD a prognóza globálního trhu s membránovými čerpadly by měla do roku 2030 dosáhnout 9,3 miliardy USD, přičemž od roku 2021 poroste CAGR o 5,7 %. do roku 2030.
Tržní tržby membránových čerpadel do roku 2030 dosáhnou 9,3 miliardy USD

Tržní výnosy membránových čerpadel do roku 2030 dosáhnou 9,3 miliardy USD. (Zdroj obrázku: Allied Market Research)

Globální analýza trhu membránových čerpadel pokrývá podrobné informace o hlavních průmyslových účastnících. Mezi klíčové hráče působící a profilované ve zprávě patří Dover Corporation, Flowserve Corporation, GemmeCotti Srl, Graco Inc., Grundfos Holding A/S, IDEX Corporation, Ingersoll Rand, LEWA GmbH, Tapflo AB a Xylem.

Membránové čerpadlo je hydraulicky nebo mechanicky ovládané objemové čerpadlo, které využívá kombinaci vratného pohybu a buď klapkového ventilu nebo kulového ventilu k přenosu kapalin. Membránová čerpadla jsou samonasávací a jsou ideální pro viskózní kapaliny. Prakticky všechna hlavní průmyslová odvětví využívají membránová čerpadla a běžně se používají k přepravě abrazivních kapalin, včetně betonu nebo kyselin a chemikálií. Jsou také běžné v automobilech a letadlech. Kromě toho je membránové čerpadlo také známé jako membránové čerpadlo, vzduchem ovládané dvojité membránové čerpadlo (AODD) nebo pneumatické membránové čerpadlo. Membránová čerpadla využívají k generování průtoku kapaliny pohyb nahoru a dolů po miskovitém, elastickém povrchu. Tento povrch, který se nachází uvnitř čerpadla, je obvykle vyroben z polytetrafluorethylenu (PTFE), teflonu, syntetické pryže nebo podobného materiálu. Když je povrch zatlačen do kapaliny, přidá tlak a vytlačí určité množství kapaliny. Když se vytáhne z kapaliny, nasaje více tekutiny. Membránové čerpadlo používá zpětné ventily, které zabraňují zpětnému toku kapaliny přes vstupní ventil. Membránová čerpadla se velmi často používají v mnoha průmyslových odvětvích. K dispozici je velké množství konstrukčních materiálů pro výrobu ohromujícího množství konfigurací pro přizpůsobení obtížným kapalinám, jako jsou korozivní chemikálie, těkavá rozpouštědla, viskózní, lepkavé kapaliny, potraviny citlivé na smyk a špinavá voda a abrazivní kaše, menší pevné látky, krémy, gely a oleje.

Membránová čerpadla jsou velmi používána ve farmacii, oleji a oleji. plyn, potraviny & nápoje a další průmyslová odvětví. Navíc rostoucí poptávka po lécích, benzínu a dalších potravinářských produktech po celém světě může působit jako hlavní hnací faktor trhu. Navíc rostoucí poptávka po membránových čerpadlech ve vládních projektech může také působit jako hlavní příležitostný faktor pro trh s membránovými čerpadly.

Globální trh membránových čerpadel je segmentován na základě mechanismu, provozu, výtlačného tlaku, koncového uživatele a regionu. V závislosti na mechanismu se trh dělí na vzduchové a elektrické. Na základě provozu se dělí na jednočinné a dvojčinné. Na základě výtlačného tlaku se dělí do 80 barů, 80 až 200 barů a nad 200 barů. Na základě koncového uživatele se dělí na vodu a vodu; odpadní vody, oleje a plyn, chemikálie a petrochemie, farmacie, potraviny & nápoj a další. Z hlediska regionu je analyzován v Severní Americe, Evropě, Asii a Tichomoří a LAMEA.

Globální trh membránových čerpadel je analyzován a odhadován v souladu s dopady řidičů, omezeními a příležitostmi. Období sledované v této zprávě je 2020–2030. Zpráva obsahuje studii trhu s ohledem na vyhlídky růstu a omezení na základě regionální analýzy. Studie zahrnuje Porterovu analýzu pěti sil v tomto odvětví, aby se určil dopad dodavatelů, konkurentů, nových účastníků, substitutů a kupujících na růst trhu s membránovými čerpadly.

Klíčová zjištění studie
Na základě mechanismu se segment leteckého provozu stal v roce 2020 globálním lídrem a očekává se, že bude během prognózovaného období největšími trhy.

Na základě provozu se segment s dvojím působením v roce 2020 stal globálním lídrem a očekává se, že bude během prognózovaného období největšími trhy.

Na základě vypouštěcího tlaku zaznamenal segment do 80 barů nejvyšší podíl na trhu a předpokládá se, že si stejný během prognózovaného období udrží.

Na základě koncového uživatele, voda & segment odpadních vod zaznamenal nejvyšší podíl na trhu a předpokládá se, že si stejný během prognózovaného období zachová.

Na základě regionu zaznamenala Asie a Tichomoří nejvyšší podíl na trhu a předpokládá se, že si stejný během prognózovaného období udrží

Dopad Covid-19 na globální trh membránových čerpadel
Pandemie COVID-19 omezila pohyb lidí, zboží a služeb po celém světě, včetně většiny regionů, ve kterých je výroba membránových čerpadel ve velkém měřítku. V rámci zintenzivnění snah omezit šíření COVID-19 řada místních, státních a národních vlád uvalila různá omezení na podnikání a cestování, jako jsou příkazy k pobytu doma a karantény, které vedly k významný počet zpomalení a uzavření podniků. Pandemie COVID-19 vedla a očekává se, že bude i nadále mít za následek podstatné omezení obchodních aktivit (včetně poklesu poptávky po široké škále zboží a služeb), oslabení ekonomických podmínek, narušení dodavatelského řetězce, významnou ekonomickou nejistotu a volatilita na finančních a komoditních trzích, včetně snížení celosvětové poptávky po ropě a plynu v kombinaci s nadměrnou nabídkou kvůli neshodám mezi OPEC, a to jak v USA, tak v zahraničí. V důsledku přerušení těchto všech zmíněných činností však došlo ke snížení poptávky po membránovém čerpadle a negativně ovlivnilo celý trh.

Výroba membránového čerpadla byla na určitou dobu zastavena z důvodu vysokého vrcholu situace covid1-19, což mělo velký dopad na prodej membránového čerpadla.

Prodej membránového čerpadla je přímo úměrný poptávce po oleji & plyn. Olej & plyn byl negativně ovlivněn blokádou uvalenou v důsledku vypuknutí COVID-19 a zaznamenal obrovský pokles cen ropy v roce 2020 kvůli obnovené přetékající výrobě. Pokračující činnosti proti proudu však neovlivnily poptávku po membránovém čerpadle.

COVID-19 zasáhl téměř všechna průmyslová odvětví tím, že bránil různým průmyslovým operacím a narušoval dodavatelský řetězec. Maximum firem zastavilo svůj provoz kvůli menší pracovní síle. Globální trh s membránovými čerpadly však kvůli dopadu COVID-19 pomalu klesá.

Podle UNIDO se 30,0 %–70,0 % pracovní síly z období před COVID-19 v různých průmyslových odvětvích, jako jsou elektrotechnickí a jiní dodavatelé třetích stran, přestěhovalo do svých domovských měst kvůli nejistotám a ztrátě příjmů během uzamčení. Očekává se, že tato nedostupnost nebo menší dostupnost pracovní síly přímo ovlivní výrobu a výrobní činnosti, což povede k poklesu poptávky po surovinách používaných v membránových čerpadlech. Očekává se, že to zpomalí růst trhu během prognózovaného období.

Další články k tématu

Xylem hlásí výsledky za druhé čtvrtletí 2023

10.08.2023 -

Společnost Xylem Inc. oznámila výsledky za druhé čtvrtletí, mezi něž patří akvizice společnosti Evoqua Water Technologies Corp z 24. května. Společnost vykázala celkové tržby ve výši 1,7 miliardy USD s vykázaným růstem o 26 procent a organickým růstem o 15 procent, což překonalo předchozí očekávání, díky silnému komerčnímu a provozní provedení.

Číst dál

Mladí inovátoři ze 78 zemí vyvíjejí nová řešení světových vodních problémů

27.06.2023 -

Studenti ze 78 zemí navrhli nové nápady, jak řešit zintenzivňující se světové problémy s vodou, prostřednictvím příspěvků do soutěže Global Student Innovation Challenge 2023, kterou pořádá společnost Xylem, lídr v oblasti vodních technologií. Více než 1000 studentů vytvořilo nová řešení pro řadu naléhavých problémů s vodou, včetně výroby zeleného vodíku a snižování znečištění plasty.

Číst dál

Globální vodohospodářské a odpadní služby se zaměřují na změnu klimatu

31.05.2023 -

Podle nového průzkumu mezi 100 společnostmi v Severní Americe a Evropě plní vodohospodářské a odpadní společnosti ambiciózní cíle v oblasti dekarbonizace. Průzkum sponzorovaný společností Xylem zjistil, že 75 % respondentů hodlá dosáhnout cílů snížení skleníkových plynů (GHG) do roku 2040 nebo dříve. 48 % respondentů si stanovilo cíl nulových čistých emisí a 42 % si stanovilo cíl snížení emisí.

Číst dál