Silné objednávky přijaté díky strategickému obchodnímu sladění se zaměřením na udržitelné technologie

13.12.2021
Strojově přeložený článek
  Přejít k originálu
Ve fiskálním roce 2020/21 (do 30. září) skupina Voith opět úspěšně zvládla dopady pandemie koronaviru a dokázala zlepšit své hlavní finanční výsledky v náročném tržním prostředí charakterizovaném globálními překážkami v dodavatelském řetězci a podstatně vyššími surovinami. materiálové náklady.
Silné objednávky přijaté díky strategickému obchodnímu sladění se zaměřením na udržitelné technologie

Dr. Toralf Haag, generální ředitel skupiny Voith (zdroj obrázku: Voith GmbH & Co. KGaA)

Přijaté objednávky skupiny Voith vzrostly téměř o čtvrtinu na 5,02 miliardy EUR, především díky úspěšnému podnikání s velkými závody, a byly vyšší než za téměř deset let k datu vykazování 30. září. Na 6,25 miliardy EUR, objednávky dosáhl historického maxima. Dr. Toralf Haag, generální ředitel skupiny Voith, vysvětlil: „Naše mnohem vyšší přijaté objednávky ukazují, že naše strategické sladění zaměřené na megatrendy digitalizace a dekarbonizace bylo tím správným přístupem. Roste poptávka po udržitelných technologiích pro klimaticky neutrální průmyslovou společnost a Voith je ve skvělé pozici, aby z toho mohl těžit.“

Pokud jde o tržby, společnost Voith v posledním fiskálním roce téměř úplně vyrovnala pokles, ke kterému došlo v prvním roce pandemie, zvýšením konsolidovaných tržeb na 4,26 miliardy EUR (nárůst o 4 procenta očištěný o měnové vlivy). K tomu přispěly i akvizice z předchozích let. „Je to o to pozoruhodnější, že fiskální rok stále trpěl plnými dopady pandemie,“ dodává Haag.

Občas musela být zavřena výrobní zařízení, vstup na některá staveniště byl zakázán a provoz služeb byl nadále nepříznivě ovlivňován. Přesto se EBIT podstatně zvýšil o 18 procent na 165 milionů EUR. Sečteno a podtrženo bylo, že i ve druhém fiskálním roce ohroženém pandemií byl konsolidovaný čistý výsledek kladný s čistým ziskem 1 milion EUR (předchozí rok 6 milionů EUR). „I přes letošní rok krize jsme provedli nezbytné investice do důležitých restrukturalizačních opatření. Dlouhodobé zlepšování naší výsledkové pozice je pro nás důležitější než krátkodobý pozitivní vliv na náš výsledek,“ říká Haag. Díky nižšímu úrokovému výnosu a vyššímu daňovému zatížení z odložených daní byl meziroční výsledek mírně nižší než v předchozím roce.

I v tomto druhém roce pandemie pokračovala Skupina ve velkých investicích, aby zajistila budoucí úspěch společnosti. Například navzdory náročnému prostředí si Voith udržela vysokou úroveň výdajů na výzkum a vývoj (192 milionů EUR). To znamená, že společnost Voith za posledních pět let investovala více než 1 miliardu EUR do výzkumu a vývoje. Skupina Voith je v dobré finanční situaci, aby mohla dále investovat do svého budoucího růstu. K datu účetní závěrky byl poměr vlastního kapitálu společnosti stále zdravý na 19,8 procenta. Peněžní tok z provozní činnosti byl opět značně kladný, ve výši 144 milionů EUR. Čistá likvidita zůstává na vysoké úrovni. Stabilní likvidní situace znamená, že Voith je i nadále v pozici realizovat důležité investice zaměřené na budoucnost.

„Celkově jsme s naším výkonem spokojeni. Voith zatím prošel krizí lépe, než jsme při vypuknutí pandemie očekávali. V posledním fiskálním roce jsme prokázali efektivitu našeho diverzifikovaného umístění a odolnost našeho obchodního modelu. Dále jsme zlepšili naši základní linii pro udržitelný, ziskový růst. Voith vyjde z krize v silnější pozici,“ říká generální ředitel Toralf Haag. "Tohoto výsledku jsme mohli dosáhnout pouze díky mimořádnému nasazení našich zaměstnanců po celém světě a rád bych poděkoval každému z nich za jejich nasazení v tomto mimořádně náročném roce."

Systematická implementace firemní strategie se zaměřením na dekarbonizaci a digitalizaci
Kromě řešení důsledků pandemie se obchodní aktivity společnosti Voith ve fiskálním roce 2020/21 soustředily na systematickou implementaci podnikové strategie vypracované v předchozím roce. Cílem této strategie je prozkoumat plný potenciál hlavní činnosti společnosti a také proniknout do nových obchodních segmentů a trhů se zaměřením na megatrendy dekarbonizace a digitalizace.

Posledním milníkem v pokračujícím posilování její hlavní činnosti byla akvizice menšinového podílu společnosti Siemens Energy ve společnosti Voith Hydro, dohody, které bylo dosaženo po konci fiskálního roku. Výsledkem je, že v budoucnu bude Voith jediným vlastníkem tohoto podniku, který je důležitý pro energetickou transformaci. Akvizice v divizích skupiny Voith Paper a Voith Turbo dále posílily profil Voith jako technologického lídra na rostoucích trzích udržitelných technologií a již nyní významně přispívají k pozitivnímu ekonomickému rozvoji skupiny.

Zároveň Voith dělá pokroky v pronikání do nových obchodních segmentů. Například koncernová divize Voith Turbo vstoupila do odvětví větrné energie ve spolupráci s mezinárodními výrobci větrných turbín a vyvíjí a vyrábí převodovky a generátory pro větrné turbíny.

Výroba a využití vodíku bude pro Voith v příštích několika letech klíčovým tématem, protože společnost posílí svou angažovanost ve všech relevantních oblastech dodavatelského řetězce vodíku. Vodní energie hraje klíčovou roli ve výrobě zeleného vodíku a Voith může využít své odborné znalosti v oblasti nových technologií pohonů, které lze použít pro přepravu vodíku v potrubí. Voith již pracuje na další generaci vysokotlakých nádrží pro skladování vodíku a na využití vodíku v palivových článcích. S Voith Electrical Drive System společnost nabízí kompletní elektrické hnací ústrojí, které lze použít i v městských autobusech na vodíkový pohon. Voith navíc zkoumá strategické možnosti v tomto segmentu.

„Voith krok za krokem začleňuje do skupiny megatrendy digitalizace a dekarbonizace a činí z průmyslové udržitelnosti svůj obchodní model, přičemž společnost Voith Hydro je kompletním dodavatelem technologie vodní energie v oblasti obnovitelných energií; Voith Paper jako průkopník v papírenském a obalovém průmyslu v oblasti obnovitelných surovin a oběhového hospodářství; a Voith Turbo jako specialista na inteligentní pohonné systémy a řešení v segmentu alternativních pohonů. To znamená, že v mnoha oblastech zásadním způsobem přispíváme ke klimaticky neutrální průmyslové společnosti a zároveň zajišťujeme náš budoucí růst. Navíc již od roku 2022 budeme provozovat uhlíkově neutrální provoz,“ vysvětluje Haag.

Recenze 2020/21 v divizích skupiny: Silný růst objednávek u Paper a Hydro; Turbo již nyní těží z akvizicí
Divize Hydro Group má za sebou náročný fiskální rok. Přijaté objednávky vzrostly téměř o třetinu navzdory tržnímu prostředí, které je nadále nepříznivě ovlivněno pandemií koronaviru. Bylo to především výsledkem dvou velkých projektů ve východní Evropě a Severní Americe. Vzhledem k dlouhodobé povaze velkého vodního byznysu se nárůst přijatých zakázek postupně promítne do zvýšených tržeb. Tržby byly během vykazovaného období stabilní, zatímco EBIT a ROCE poklesly. Mírné snížení provozního výsledku je mimo jiné způsobeno zpracováním objednávek zaúčtovaných pod silnými cenovými tlaky během fází útlumu trhu.

V divizi Paper Group se přijaté objednávky zvýšily o třetinu na rekordní částku 2,28 miliardy eur na pozadí silné investiční aktivity na trhu papírenských strojů. Prodeje byly podle očekávání stabilní vzhledem k úrovni přijatých objednávek v předchozích letech a provozním problémům vyplývajícím z koronavirové krize. Provozní výsledek se zvýšil i díky úspěšným akvizicím koncernové divize.

V divizi Turbo Group se efekty dohánění po pandemii vyvolaném poklesu trhu v předchozím roce projevily jak v jejích segmentech Industry, tak Mobility. Podnikání bylo zároveň nadále ovlivňováno narušením dodavatelského řetězce a vyššími náklady na logistiku. Celkově přijaté objednávky a tržby rostly silněji, než se očekávalo. EBIT zůstal stabilní, což je z velké části způsobeno výdaji na transformaci struktury a sortimentu divize koncernu.

Výhled 2021/22: rok růstu, vysoký počet přijatých objednávek a očekávaný nárůst tržeb a výsledků
Po roce přechodu v roce 2020/21 Voith věří, že současný fiskální rok bude rokem růstu s ohledem na pokračující, ale ještě ne komplexní oživení ekonomického prostředí. Pokud jde o přijaté objednávky, Voith předpokládá, že to bude i nadále na značné úrovni, i když znatelně pod výjimečně vysokou hodnotou z fiskálního roku 2020/21. Voith očekává mírný nárůst tržeb a výrazný nárůst EBIT a ROCE ve srovnání s minulým fiskálním rokem. Pokud jde o výsledky, společnost předpokládá, že opatření ke zvýšení efektivity realizovaná v posledních dvou fiskálních letech povedou k výraznému zlepšení ziskovosti. EBIT by se proto měl v roce 2021/22 výrazně zvýšit. Přispějí k tomu všechny tři divize skupiny. Existuje však určitá nejistota ohledně předpovědi zisků, protože je těžké předpovědět, do jaké míry lze kompenzovat významný nárůst cen materiálů. V poslední době navíc vzrostla nejistota ohledně pokračujícího vývoje pandemie koronaviru s dosud neznámými důsledky pro ekonomiku a následně i pro výkonnost podniků.

Další články k tématu