Ponorná čerpadla Atlas Copco WEDA umožňují kritické operace v podzemních švédských dolech

12.01.2023
Strojově přeložený článek
  Přejít k originálu
V nepřetržitém provozu od roku 1857 je Zinkgruvan jedním z nejstarších podzemních dolů ve Švédsku. Nachází se v blízkosti města Askersund, v oblasti známé svou těžební tradicí, 250 kilometrů jihozápadně od Stockholmu, a v roce 2004 jej získala kanadská Lundin Mining Corporation.
Ponorná čerpadla Atlas Copco WEDA umožňují kritické operace v podzemních švédských dolech

Zinkgruvan se skládá z dobře organizované podzemní struktury tunelů a zpracovatelského závodu, který vyrábí koncentráty zinku, olova a mědi. K zajištění účinné a bezpečné těžby rudy dodávají ponorná čerpadla Atlas Copco WEDA za extrémních podmínek, aby se zabránilo zaplavení.

Důl funguje celoročně, 24 hodin denně a sedm dní v týdnu, což pro jeho 460 zaměstnanců znamená tři různé směny během pracovního dne. Zastavení na místě by mělo významný dopad na jeho celkovou účinnost, což by pro operátory znamenalo značné náklady. Role odvodňovacích čerpadel pracujících pod zemí je proto rozhodující pro zajištění správného rozvoje těžby a pro splnění cílů produktivity. Společnost Zinkgruvan Mining si vybrala řadu elektrických ponorných čerpadel WEDA D společnosti Atlas Copco k provádění některých z nejnáročnějších odvodňovacích operací.

Jan-Erik Mogren, který pracuje ve společnosti Zinkgruvan Mining více než 40 let a posledních 10 let byl vedoucím servisu odvodňovacích čerpadel, vysvětluje: „Máme různé modely řady WEDA D pracující pod zemí, až do hloubky 1 400 metrů, protože se čerpadla osvědčila jako velmi spolehlivá při manipulaci s čistou i špinavou vodou s malými pevnými částicemi a částicemi. V náročných aplikacích, které jsou běžné v těžebním sektoru, mohou tyto nerozpuštěné látky způsobit nadměrné otěr a opotřebení vnitřního fungování čerpadla,“ Mogren však dále říká, že „čerpadla WEDA vykazují v průběhu času dobrou účinnost, což je prvořadé zajistit hladký provoz ve švédském dole.“

„Vzrušuje nás, když slyšíme, že naši uživatelé oceňují úsilí, které vynakládáme na výrobu spolehlivějších a odolnějších čerpadel,“ říká Bart Duijvelaar, produktový marketingový manažer ponorných čerpadel společnosti Atlas Copco. „Když přidáme nové funkce, jako je patentovaná technologie Wear Deflector Technology, nesmíme ztratit ze zřetele, proč jsou tato čerpadla ovladatelná a praktická na staveništi. Také to, že ovládací prvky a ochrana čerpadel jsou zabudovány přímo do čerpadel, namísto v samostatném ovládacím panelu, zjednodušuje přepravu a manipulaci a zabraňuje nežádoucí manipulaci s ochranou motoru.

Podzemní odvodňovací operace
V Zinkgruvan Mining operátoři těží pod zemí z několika rudných těles a veškeré těžební činnosti probíhají v hloubce 350 až 1 400 metrů pod povrchem. Hlavní podlaží – kde se nacházejí kanceláře, dílny a jídelna – se nachází v hloubce 800 metrů. Pracovní síla má přístup do různých pater výtahem, který spojuje podzemní díla s povrchem. K dispozici je také rampový systém, který umožňuje doplňkový přístup k vozidlům. V tomto labyrintu tunelů lze nalézt několik čerpadel Atlas Copco WEDA D pracujících v různých situacích.

Voda je čerpána dolů do dolu pro použití během vrtání a pro kontrolu prachu během těžebních procesů. Podzemní voda prosakuje stěnami a je shromažďována a čerpána do nádrží na zadržování vody. Pro kontrolu hladiny vody a zabránění zaplavení má Zinkgruvan Mining různé modely WEDA D – D10, D40, D50 a D60 – které se používají v závislosti na objemu bazénu.

Když byl Jan-Erik Mogren dotázán na podzemní odvodňovací operace, řekl: „Je nezbytné, aby se s čerpadly snadno pracovalo a aby se snadno udržovaly v provozu a aby si udržely výkon v průběhu času, takže činnost v podzemí proudí dobře a bezpečně.“ Ve společnosti Zinkgruvan Mining jdou produktivita a blaho jejích lidí ruku v ruce. „Čerpadla WEDA mají trvalou účinnost i v náročných aplikacích a jsou velmi lehká. To se promítá do lepší ergonomie pro naše lidi manipulující s čerpadly, což je něco, čeho si velmi ceníme.“ uzavírá vedoucí servisu odvodňovacích čerpadel.

„Čerpadla WEDA nabízejí velmi dobrý průtok ve vztahu k jejich nízké hmotnosti a poměru výkonu,“ vysvětluje Johan Magnusson, obchodní inženýr společnosti Atlas Copco. „Toto je jedna z nejvíce oceňovaných funkcí mezi našimi zákazníky. Pro určité aplikace je nezbytné, aby se čerpadla dala snadno přepravovat a používat. To jsou spolu s naší podporou na místě dva z hlavních důvodů, proč byla vybrána řada WEDA D.“

Voda je v procesu extrakce klíčová
Při těžbě a těžbě rud – měděné a zinko-olověné rudy – a následných úpravách hraje hlavní roli voda. Ruda se druhotně drtí a mele v autogenním mlecím okruhu. Z rudy se nejprve vyrábí hromadný koncentrát, než se oddělí pomocí flotačního procesu, který zahrnuje vodu. Pěna obsahující minerál se shromažďuje a poté se voda odstraňuje pomocí filtrů a vrací se do procesu. Zbývají tři různé jemnozrnné koncentráty – zinek, olovo a měď. Hlušina je čerpána přibližně čtyři kilometry do vyhrazené nádrže, ze které se voda vrací k opětovnému použití.

V Enemossen, hlušinovém skladu (TSF) společnosti Zingruvan Mining, je na povrchu oblast sedimentu s vodou, která byla použita v procesu obohacování – ačkoli většina vody zahrnuté v procesu je do ní čerpána zpět nebo vypouštěna. Kvůli neustálému přítoku vody a písku do Enemossen byla instalována WEDA D100 s plovoucím raftem pro zvládnutí vodní hladiny tohoto velkého vodního objemu. Tento konkrétní model byl nedávno upgradován pro lepší výkon a nižší spotřebu energie v takových aplikacích, kde se čerpadlo musí vypořádat s vodou nasycenou pískem.

Operace v Zinkgruvan Mining jsou podporovány vynikající logistikou, kde je voda opět nezbytná. Kromě nedalekého dálničního přístupu, který spojuje důl se Stockholmem a Oslem, jezero Vänern, největší ve Švédsku, poskytuje přístup k pobřežní lodní dopravě přes řadu vnitrozemských kanálů a přístav Göteborg.

Přijmout výzvu
„O úspěchu nikdy nerozhoduje pouze jeden faktor. Dobré pumpy je třeba sladit s dobrými lidmi,“ říká Duijvelaar. „Zinkgruvanská těžba a její odbornost na nás udělaly velký dojem. S naší podporou byli schopni dodat udržitelné řešení pro jejich potřeby odvodňování. Naše přesvědčení, že provozuschopnost a opravitelnost by měla být navržena v čerpadle, je posíleno tím, že naši zákazníci uznávají naše produkty přesně za tímto účelem.

Atlas Copco a Zinkgruvan Mining spolupracovaly na řešení stále složitějších odvodňovacích operací v těžebním průmyslu. Čerpadla WEDA D se ukázala jako robustní a spolehlivě dodávají v náročných prostředích, jako je ražení tunelů, stavebnictví a těžba.

Další články k tématu