Pfeiffer Vacuum rozšiřuje řadu HiLobe

31.03.2022
Strojově přeložený článek
  Přejít k originálu
Pfeiffer Vacuum představuje nová kompaktní Rootsova čerpadla s vysokou rychlostí čerpání. Tato čerpadla Roots z řady HiLobe pokrývají širokou škálu aplikací, které vyžadují rychlou evakuaci velkých komor.
Pfeiffer Vacuum rozšiřuje řadu HiLobe

Pfeiffer Vacuum rozšiřuje řadu HiLobe o inteligentní, vysoce výkonná Rootsova čerpadla s vysokou rychlostí čerpání. (Zdroj obrázku: Pfeiffer Vacuum GmbH)

Potenciální použití v mnoha průmyslových vakuových aplikacích zahrnuje svařování elektronovým paprskem, vakuové pece, sušení mrazem a zejména rychlé evakuace (uzavírací komory nebo systémy detekce netěsností). Tyto vývěvy jsou také vhodné pro použití v nátěrových aplikacích. Díky individuální regulaci rychlosti je lze přizpůsobit specifickým požadavkům zákazníka.

Jak vysvětluje Andreas Würz, produktový manažer společnosti Pfeiffer Vacuum: „Jsme rádi, že můžeme završit řadu HiLobe uvedením těchto velkých čerpadel Roots na trh. Tato nová čerpadla Roots zvládnou široký rozsah jmenovitých rychlostí čerpání až do 13 600 m³/h. Jsme obzvláště hrdí na jejich velmi kompaktní rozměry a výrazně nižší spotřebu energie ve srovnání s konvenčními Roots pumpami.“

Díky své výkonné koncepci pohonu zkracují doby čerpání přibližně o 20 procent ve srovnání s běžnými Rootsovými čerpadly. Rychlá evakuace také šetří náklady a zvyšuje efektivitu výrobních systémů. Použití energeticky účinných pohonů a optimalizované geometrie rotoru čerpadel snižuje náklady na energii o více než 50 procent ve srovnání s konvenčními Rootsovými čerpadly. To je také posíleno konceptem těsnění.

Čerpadla jsou hermeticky uzavřena od atmosféry a mají maximální integrální netěsnost 1 · 10-6 Pa m3/s. Dynamická těsnění jsou eliminována, takže údržba je nutná pouze každé čtyři roky.

Technologie inteligentního rozhraní HiLobe zajišťuje optimální přizpůsobení procesu a monitorování stavu. Sledování stavu poskytuje po celou dobu informace o stavu vakuového systému. Monitorování stavu také zvyšuje dostupnost systému, protože údržbu a servisní práce lze plánovat účelně as předvídavostí, aby se předešlo nákladným prostojům ve výrobě. Tyto výhody mají za následek dlouhou životnost a velmi vysokou provozní spolehlivost.

Kromě jednotlivých komponent nabízí Pfeiffer Vacuum také širokou řadu Rootsových čerpacích stanic s různými podpůrnými čerpadly, gradacemi a příslušenstvím. Rootsovy čerpací stanice, jako jsou tyto, se používají v aplikacích s nízkým a středním vakuem a jsou spolehlivým řešením nabízejícím vysoké rychlosti čerpání v přechodovém rozsahu (od atmosférického tlaku po 10-3 hPa). Správná kombinace různých vývěv vytváří ideální řešení pro různorodé aplikace ve výrobě a výzkumu.

Další články k tématu