GEA oznamuje čisté emise skleníkových plynů do roku 2040

21.06.2021
Strojově přeložený článek
  Přejít k originálu
GEA Group AG oznámila komplexní strategii v oblasti klimatu. S odpovídajícími cíli v oblasti klimatu se společnost GEA jednoznačně zavázala dosáhnout do roku 2040 v celém svém hodnotovém řetězci emise skleníkových plynů s nulovými čistými emisemi.
GEA oznamuje čisté emise skleníkových plynů do roku 2040

GEA Headquarters Dusseldorf, Germany (Zdroj obrázku: GEA Group Aktiengesellschaft)

Společnost předložila svůj závazek nulové čistoty a prozatímní cíle do roku 2030 iniciativě Science Based Targets (SBTi), globálně uznávanému nezávislému orgánu pro revizi klimatických cílů. Ověření prozatímních cílů GEA společností SBTi se očekává ve druhé polovině roku 2021, což potvrzuje, že cíle GEA jsou v souladu s nejnovějšími vědami o klimatu a účinně přispívají k dosažení cíle Pařížské dohody o 1,5 stupně Celsia.

„Společnost GEA podniká odvážné kroky na podporu globálního přechodu na čistě nulovou ekonomiku. Naše nová strategie v oblasti klimatu staví společnost GEA na přední místo v naší skupině vrstevníků. Usilujeme o nejkomplexnější a nejambicióznější strategii v oblasti klimatu ve strojírenském průmyslu, “říká Stefan Klebert, generální ředitel GEA Group AG. „Do tohoto úsilí začleňujeme celý náš hodnotový řetězec a řešíme přímé i nepřímé emise. Tím činíme jasná opatření v souladu s účelem GEA: „inženýrství pro lepší svět“. “

Díky globálním investicím do projektů s certifikací Gold Standard na výrobu čisté energie z větru, slunce, biomasy a odpadních plynů jsou vlastní provozy společnosti GEA již od začátku roku 2021 klimaticky neutrální. Zlatý standard certifikuje projekty na ochranu klimatu, které mají nejvyšší možný pozitivní dopad na klima. "Kompenzace uhlíku na emise, kterým se zatím nemůžeme vyhnout, je samozřejmě jen prvním krokem na naší cestě nulovou čistou hodnotou." Proto pracujeme na transformaci našich obchodních operací, abychom účinně přispěli k omezení globálního oteplování, “vysvětluje Klebert.

Odesláno prozatímní cíle 2030
Kromě cíle GEA pro čistou nulu do roku 2040 společnost předložila ambiciózní prozatímní vědecké cíle napříč všemi relevantními obory. Ve srovnání s výchozím rokem 2019 si GEA klade za cíl:

  • Snižte emise skleníkových plynů z vlastních operací (rozsah 1 a 2) o 60 procent do roku 2030
  • Snižte emise skleníkových plynů z fáze používání svých produktů zákazníkem (rozsah 3) o 18 procent do roku 2030

Okamžitá opatření ke snížení emisí rozsahu 1 a 2
Za účelem snížení emisí Scope 1 a 2 vyvíjí GEA řadu iniciativ. Nejprve si společnost klade za cíl v průběhu příštích pěti let postupně zvyšovat svůj podíl obnovitelné energie na 100 procent. K dosažení tohoto cíle bude společnost GEA využívat certifikáty obnovitelné energie, rozšiřovat vlastní výrobu zelené energie a hledat dlouhodobé smlouvy o nákupu energie. Za druhé, GEA posílí energetickou účinnost své globální infrastruktury pomocí iniciativ na modernizaci kancelářských budov a výrobních zařízení, přičemž upřednostní 29 energeticky nejnáročnějších výrobních závodů pokrývajících 80 procent celkové spotřeby energie v celé skupině.

Zatřetí, v průběhu času a tam, kde to bude možné, GEA ozelení svoji globální flotilu přibližně 4300 firemních automobilů. Zelená politika mobility zavedená dnes stanoví, že všechny nové pobídkové vozy pro manažery GEA v Německu budou stoprocentně elektrické. Společnost bude na podporu zavádění investovat do nástěnných krabic v německých pobočkách GEA. "Chceme jít příkladem," poznamenává generální ředitel Klebert. "Náš přechod k vozidlu s nulovými emisemi - počínaje vozy pro naši správu v Německu - ukazuje, že podnikáme jasná a viditelná opatření."

Snížení emisí rozsahu 3 je zásadní pro dosažení cíle čistá nula
Inovativní technologie společnosti GEA již dlouho hrály rozhodující roli při snižování emisí skleníkových plynů v různých průmyslových odvětvích koncových zákazníků, kterým slouží, především v potravinářství, nápoji a farmacii. Díky neustále se rozvíjející efektivnosti zdrojů ve své výrobní a procesní technologii umožňuje GEA zákazníkům dosáhnout svých vlastních cílů udržitelnosti. Nicméně v přímém srovnání s vlastními emisemi skleníkových plynů GEA tvoří nepřímé emise od prodaných dodavatelů a produktů - tzv. Scope 3 - více než 95 procent celkových emisí skleníkových plynů GEA.

Klimatická strategie společnosti se proto zaměřuje na identifikaci hotspotů s dopadem na klima v produktovém portfoliu společnosti GEA a další zvyšování energetické účinnosti produktů GEA. Komplexní portfolio společnosti GEA - od komponent a průmyslových strojů po kompletní zpracovatelské linky a továrny - bude v následujících letech důkladně analyzováno. Tato úroveň transparentnosti umožní společnosti upřednostnit klimatický plán a dále rozvíjet udržitelná řešení pro zákazníky.

"Inovace produktů bude klíčovou pákou k dosažení našeho 18 procentního cíle snížení pro Scope 3 v roce 2030. Je to ambiciózní cíl, ale jsem přesvědčen, že ho dosáhneme; inženýrská excelence je hlavní silnou stránkou společnosti GEA, “komentuje Klebert. "Například již vybavujeme zákazníky, jako je nevinný výrobce smoothie, strojním zařízením, které umožňuje výrobu nápojů bez obsahu uhlíku." Do budoucna budeme tato klimaticky chytrá řešení využívat ve stále větším měřítku. “ Kromě instalace nových technologií společnost GEA modernizuje stávající závody zákazníků, aby co nejvíce snížila jejich dopad na klima.

Udržitelnost jako klíčový pilíř ve společnosti Factory of the Future společnosti GEA
Optimalizace naší výrobní stopy, která zahrnuje snížení dopadu našich provozů na životní prostředí, je dalším důležitým faktorem pro dosažení cílů GEA v oblasti klimatu a udržitelnosti. Společnost GEA položila základní kámen nového klimaticky neutrálního výrobního závodu v polském Koszalinu 21. května 2021 - konkrétní příklad toho, jak si GEA klade za cíl dekarbonizovat svou infrastrukturu. Zařízení bude vyrábět vlastní energii integrací fotovoltaických panelů na střeše a ukládáním energie do baterií, které lze použít k pohonu vozového parku. Kromě toho bude k výrobě elektřiny a tepla použit systém kombinované výroby tepla a elektřiny (CHP), který lze použít k vytápění a chlazení lokality. LED osvětlení, nejlepší izolace budov ve své třídě a sklo s nízkou emisivitou - to vše je součástí koncepce budovy neutrální z hlediska klimatu.

"Koszalinova expanze je víc než jen stavba; je to příležitost k vytvoření „Továrny budoucnosti“ - konkurenceschopného klimaticky neutrálního výrobního centra v Evropě založeného na potřebách společnosti GEA a osvědčených postupech v tomto odvětví, “vysvětluje Johannes Giloth, COO GEA. „Koncept Factory of the Future společnosti GEA ilustruje náš účel„ inženýrství pro lepší svět “.“

Cesta k komplexní strategii ESG
Strategie GEA v oblasti klimatu je prvním stavebním kamenem komplexní strategie pro životní prostředí, sociální věci a správu věcí veřejných (ESG) ve společnosti GEA. Kromě ochrany klimatu bude tato strategie zohledňovat také aspekty sociální a podnikové správy. Posílí závazek společnosti vůči cílům udržitelného rozvoje OSN (SDGs) a stane se základním prvkem nové mise 26 „Mission 26“, nové podnikové strategie GEA, která je v současné době ve vývoji. „Mission 26“ bude představena na příštím dni kapitálových trhů GEA v září 2021.

Další články k tématu

Změny v představenstvu GF

12.10.2023 -

Hubert Achermann, místopředseda představenstva GF a nezávislý vedoucí ředitel, odchází z představenstva po dosažení věkové hranice. Představenstvo GF navrhne na výroční valné hromadě dne 17. dubna 2024 novým členem Stefana Räbsamena.

Číst dál