ACHEMA 2022 řeší klíčové problémy průmyslu Digitalizace a udržitelnost

16.06.2022
Strojově přeložený článek
  Přejít k originálu
Kromě transformace směrem ke klimaticky neutrálnímu chemickému průmyslu a věčnému tématu digitalizace představuje současná globální politická situace také obrovské výzvy pro zpracovatelský průmysl.
ACHEMA 2022 řeší klíčové problémy průmyslu Digitalizace a udržitelnost

Zdroj obrázků: DECHEMA Ausstellungs-GmbH

Jaké technologie lze použít k dosažení defosilizace? Jak zabezpečit a posílit regionální a globální sítě dodavatelského řetězce? A jaké překážky musí digitalizace průmyslu překonat? ACHEMA 2022 nabízí odpovědi a řešení na tyto a mnohé další otázky.

Evropa si klade za cíl stát se klimaticky neutrální do roku 2050. V souladu s tímto cílem chemický průmysl pracuje na technologiích k dosažení tohoto cíle. Jaké jsou příležitosti, výzvy a překážky? Jak utváříme nezbytný politický rámec a pobídky? Jaké finanční nástroje jsou vyžadovány? Těmito otázkami se bude zabývat zahajovací akce ACHEMA s názvem „Klimaticky neutrální chemický průmysl“ dne 22. srpna 2022 od 17 hodin na konci prvního výstavního dne.

Po uvítacím projevu a otevření ACHEMA Klausem Schäferem, technologickým ředitelem Covestro AG a předsedou DECHEMA e.V., Martin Brudermüller, prezident CEFIC – Evropské rady chemického průmyslu a generální ředitel BASF SE, představí perspektivu evropské chemické průmyslu ve svém hlavním projevu. Otevřené otázky budou diskutovány v následné panelové diskuzi, do které se připojí Martijn Smit, ředitel pro rozvoj podnikání společnosti Northern Lights, a Ernst Rauch, hlavní klimatický a geovědec z Munich Re.

Green Innovation Zone ukazuje řešení pro udržitelnější budoucnost
Výzvami a řešeními pro udržitelnější budoucnost se zabývá také „Zóna zelených inovací“: Tato speciální oblast spojuje průkopníky, odborníky a poskytovatele řešení z průmyslu, politiky a vědy s osobami s rozhodovací pravomocí a uživateli. Green Innovation Zone zdůrazňuje zelené inovace a výzvy, kterým čelí zpracovatelský průmysl na cestě ke klimaticky neutrální výrobě. ACHEMA bude v centru pozornosti zejména pěti oblastí:  klimaticky neutrální výroba, oběhové hospodářství, průmyslová voda, udržitelná chemie, bio ekonomika.

„Pokud chce zpracovatelský průmysl dostát své odpovědnosti za udržitelné vytváření hodnot, bude muset plošně elektrifikovat svá zařízení a využívat vodík jako zdroj energie,“ dodává Frank Jenner, Global Chemicals & Vedoucí odvětví pokročilých materiálů ve společnosti EY, hlavního partnera v oblasti zelených inovací na veletrhu ACHEMA 2022. „Průmysl již zachází daleko a je to obrovská výzva, ale dá se to zvládnout.“

„Letošní ACHEMA – možná více než kdy jindy – vysíláme signál, že technologická spolupráce napříč průmyslovými, ale i národními hranicemi je nepostradatelná pro řešení významných krizí naší doby,“ říká Thomas Scheuring, generální ředitel DECHEMA Ausstellungs. -GmbH. Björn Mathes, člen představenstva DECHEMA Ausstellungs-GmbH, dodává: „Jako průmyslová platforma můžeme vytvořit jádro našich přednášek a diskusí na stáncích, ve kterých průmysl spolupracuje na řešení.“

Digital Hub a Digital Lab nabízejí digitalizaci na dosah ruky
Téma digitalizace si konečně vydobylo přední místo v agendě zpracovatelského průmyslu. Přispívá k tomu nová výstavní skupina „Digital Hub“: Je ústředním bodem setkání digitálních odborníků a všech účastníků, kteří se zajímají o digitální transformaci zpracovatelského průmyslu nebo se do ní aktivně zapojují. Výstavní plocha s centrálním pódiem staví do centra pozornosti digitální vitríny zpracovatelského průmyslu a nabízí nejnovější poznatky od odborníků a poskytovatelů řešení a usnadňuje diskuse orientované na budoucnost.

Celkem šest případů použití pro propojenou a digitalizovanou laboratoř bude představeno v Digital Lab Action Area – chytré laboratoři zítřka, kde si můžete vyzkoušet, osahat a vyzkoušet. Výrobci zařízení a softwaru předvedou řešení digitalizace napříč výrobci na příslušných praktických příkladech. Spektrum sahá od pracovních procesů s podporou Cobot pro přípravu a analýzu vzorků, uživatelsky orientovaného řízení procesů pomocí Laboratory Execution Systems až po horizontálně a vertikálně propojená, ale modulárně adaptabilní řešení zařízení s perspektivou sdílené laboratorní infrastruktury a bezproblémové integrace mezi vstupem vzorku a kvalitou. - zaručené výsledky analýzy. Inovativní software a řešení zařízení jsou podporována společností Laboratory & Analytical Device Standard (LADS) pro OPC UA.

„Digitalizace, udržitelnost, bezpečnost dodávek – výzvy, které nás čekají, jsou obrovské a lze je překonat pouze společně a napříč sektory,“ říká Thomas Scheuring. „Použijme proto ACHEMU v srpnu 2022 jako jedinou komplexní přehlídku nejnovějších technologických trendů v našem odvětví na světě, abychom společně našli a řešili řešení.“

Další články k tématu

Změny v představenstvu GF

12.10.2023 -

Hubert Achermann, místopředseda představenstva GF a nezávislý vedoucí ředitel, odchází z představenstva po dosažení věkové hranice. Představenstvo GF navrhne na výroční valné hromadě dne 17. dubna 2024 novým členem Stefana Räbsamena.

Číst dál

Mladí inovátoři ze 78 zemí vyvíjejí nová řešení světových vodních problémů

27.06.2023 -

Studenti ze 78 zemí navrhli nové nápady, jak řešit zintenzivňující se světové problémy s vodou, prostřednictvím příspěvků do soutěže Global Student Innovation Challenge 2023, kterou pořádá společnost Xylem, lídr v oblasti vodních technologií. Více než 1000 studentů vytvořilo nová řešení pro řadu naléhavých problémů s vodou, včetně výroby zeleného vodíku a snižování znečištění plasty.

Číst dál