ACHEMA 2022 řeší klíčové problémy průmyslu Digitalizace a udržitelnost

16.06.2022
Strojově přeložený článek
  Přejít k originálu
Kromě transformace směrem ke klimaticky neutrálnímu chemickému průmyslu a věčnému tématu digitalizace představuje současná globální politická situace také obrovské výzvy pro zpracovatelský průmysl.
ACHEMA 2022 řeší klíčové problémy průmyslu Digitalizace a udržitelnost

Zdroj obrázků: DECHEMA Ausstellungs-GmbH

Jaké technologie lze použít k dosažení defosilizace? Jak zabezpečit a posílit regionální a globální sítě dodavatelského řetězce? A jaké překážky musí digitalizace průmyslu překonat? ACHEMA 2022 nabízí odpovědi a řešení na tyto a mnohé další otázky.

Evropa si klade za cíl stát se klimaticky neutrální do roku 2050. V souladu s tímto cílem chemický průmysl pracuje na technologiích k dosažení tohoto cíle. Jaké jsou příležitosti, výzvy a překážky? Jak utváříme nezbytný politický rámec a pobídky? Jaké finanční nástroje jsou vyžadovány? Těmito otázkami se bude zabývat zahajovací akce ACHEMA s názvem „Klimaticky neutrální chemický průmysl“ dne 22. srpna 2022 od 17 hodin na konci prvního výstavního dne.

Po uvítacím projevu a otevření ACHEMA Klausem Schäferem, technologickým ředitelem Covestro AG a předsedou DECHEMA e.V., Martin Brudermüller, prezident CEFIC – Evropské rady chemického průmyslu a generální ředitel BASF SE, představí perspektivu evropské chemické průmyslu ve svém hlavním projevu. Otevřené otázky budou diskutovány v následné panelové diskuzi, do které se připojí Martijn Smit, ředitel pro rozvoj podnikání společnosti Northern Lights, a Ernst Rauch, hlavní klimatický a geovědec z Munich Re.

Green Innovation Zone ukazuje řešení pro udržitelnější budoucnost
Výzvami a řešeními pro udržitelnější budoucnost se zabývá také „Zóna zelených inovací“: Tato speciální oblast spojuje průkopníky, odborníky a poskytovatele řešení z průmyslu, politiky a vědy s osobami s rozhodovací pravomocí a uživateli. Green Innovation Zone zdůrazňuje zelené inovace a výzvy, kterým čelí zpracovatelský průmysl na cestě ke klimaticky neutrální výrobě. ACHEMA bude v centru pozornosti zejména pěti oblastí:  klimaticky neutrální výroba, oběhové hospodářství, průmyslová voda, udržitelná chemie, bio ekonomika.

„Pokud chce zpracovatelský průmysl dostát své odpovědnosti za udržitelné vytváření hodnot, bude muset plošně elektrifikovat svá zařízení a využívat vodík jako zdroj energie,“ dodává Frank Jenner, Global Chemicals & Vedoucí odvětví pokročilých materiálů ve společnosti EY, hlavního partnera v oblasti zelených inovací na veletrhu ACHEMA 2022. „Průmysl již zachází daleko a je to obrovská výzva, ale dá se to zvládnout.“

„Letošní ACHEMA – možná více než kdy jindy – vysíláme signál, že technologická spolupráce napříč průmyslovými, ale i národními hranicemi je nepostradatelná pro řešení významných krizí naší doby,“ říká Thomas Scheuring, generální ředitel DECHEMA Ausstellungs. -GmbH. Björn Mathes, člen představenstva DECHEMA Ausstellungs-GmbH, dodává: „Jako průmyslová platforma můžeme vytvořit jádro našich přednášek a diskusí na stáncích, ve kterých průmysl spolupracuje na řešení.“

Digital Hub a Digital Lab nabízejí digitalizaci na dosah ruky
Téma digitalizace si konečně vydobylo přední místo v agendě zpracovatelského průmyslu. Přispívá k tomu nová výstavní skupina „Digital Hub“: Je ústředním bodem setkání digitálních odborníků a všech účastníků, kteří se zajímají o digitální transformaci zpracovatelského průmyslu nebo se do ní aktivně zapojují. Výstavní plocha s centrálním pódiem staví do centra pozornosti digitální vitríny zpracovatelského průmyslu a nabízí nejnovější poznatky od odborníků a poskytovatelů řešení a usnadňuje diskuse orientované na budoucnost.

Celkem šest případů použití pro propojenou a digitalizovanou laboratoř bude představeno v Digital Lab Action Area – chytré laboratoři zítřka, kde si můžete vyzkoušet, osahat a vyzkoušet. Výrobci zařízení a softwaru předvedou řešení digitalizace napříč výrobci na příslušných praktických příkladech. Spektrum sahá od pracovních procesů s podporou Cobot pro přípravu a analýzu vzorků, uživatelsky orientovaného řízení procesů pomocí Laboratory Execution Systems až po horizontálně a vertikálně propojená, ale modulárně adaptabilní řešení zařízení s perspektivou sdílené laboratorní infrastruktury a bezproblémové integrace mezi vstupem vzorku a kvalitou. - zaručené výsledky analýzy. Inovativní software a řešení zařízení jsou podporována společností Laboratory & Analytical Device Standard (LADS) pro OPC UA.

„Digitalizace, udržitelnost, bezpečnost dodávek – výzvy, které nás čekají, jsou obrovské a lze je překonat pouze společně a napříč sektory,“ říká Thomas Scheuring. „Použijme proto ACHEMU v srpnu 2022 jako jedinou komplexní přehlídku nejnovějších technologických trendů v našem odvětví na světě, abychom společně našli a řešili řešení.“

Další články k tématu