Η Europump υποστηρίζει την κοινή δήλωση του κλάδου σχετικά με την οδηγία για τα προϊόντα μηχανημάτων

11.11.2021
Μηχανικά μεταφρασμένο άρθρο
  Μετάβαση στο πρωτότυπο
Η Europump, ο φορέας με επιρροή που εκπροσωπεί 16 εθνικές ενώσεις αντλιών σε 12 κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και στη Ρωσία, την Ελβετία, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έδωσε πρόσφατα τη σημαντική υποστήριξή της σε μια σημαντική δήλωση του κλάδου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Μηχανήματα.

Η Οδηγία για τα Μηχανήματα είναι αναμφισβήτητα η πιο σημαντική νομοθεσία για την ευρωπαϊκή μεταποιητική βιομηχανία. Από την αρχική του δημοσίευση το 1989 και τις επακόλουθες αναθεωρήσεις έως το 2006, παρείχε ουσιαστικά το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας μηχανημάτων στον κόσμο, υποστήριξε με επιτυχία την εσωτερική αγορά καθώς και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και επέτρεψε συνεχώς στη βιομηχανία να καινοτομεί και να ευδοκιμεί. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό το μελλοντικό νομοθετικό πλαίσιο να διατηρεί την ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και καινοτομίας, ενώ παράλληλα να προσφέρει την απαραίτητη συνέπεια τόσο για τους κατασκευαστές όσο και για τους χρήστες.

Για το σκοπό αυτό, η Europump, μαζί με δεκαεπτά άλλες Εμπορικές Ενώσεις – οι συνυπογράφοντες – συνέταξαν πρόσφατα και εξέδωσαν κοινή δήλωση που περιγράφει λεπτομερώς τη συλλογική τους θέση σε σχέση με πέντε βασικούς τομείς. Η πλήρης δήλωση μπορεί να αναθεωρηθεί στον ιστότοπο Europump και έχει εκδοθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον Εισηγητή του ΕΚ και στους Σκιώδεις Εισηγητές, στους συντονιστές του ΕΚ IMCO και σε αρκετούς Ακόλουθους του Συμβουλίου.

Συνοπτικά, τα μέρη χαιρετίζουν την ευθυγράμμιση με το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο (NLF) και τη συνοχή του με άλλες νομοθεσίες. Ωστόσο, απορρίπτουν την εισαγωγή της υποχρεωτικής αξιολόγησης της συμμόρφωσης τρίτων για ορισμένα μηχανήματα και προειδοποιούν να μην υπονομευτεί η προσέγγιση τυποποίησης που βασίζεται στη συναίνεση. Τονίζουν επίσης τη σημασία του σεβασμού της αρχής του NLF της τεχνολογικά ουδέτερης νομοθεσίας και ζητούν μια σαφή μεταβατική περίοδο.

Πηγή: Europump

Περαιτέρω άρθρα επί του θέματος

Ο Τομέας Αντλιών Προσφέρει τη Θέση του για τον Περιορισμό Υλικών PFAS

01.06.2023 -

Για πολλά χρόνια, η Europump, η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αντλιών βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ατζέντας για την υγεία και την ασφάλεια, το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα, συμβουλεύοντας και ασκώντας πίεση στις κυβερνήσεις καθώς προσπαθούν να ενημερώσουν και να βελτιώσουν το νομοθετικό τοπίο για τη βιομηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Η Europump παρουσιάζει την προσέγγισή της στην κυκλική οικονομία

23.12.2022 -

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία (CEAP), το οποίο εισήχθη αρχικά τον Μάρτιο του 2020. Είναι ένα από τα κύρια δομικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της ατζέντας της Ευρώπης για βιώσιμη ανάπτυξη.

Διαβάστε περισσότερα

Το Europump αναφέρει επιτυχημένο διαδικτυακό σεμινάριο «Γνωρίστε ο ένας τον άλλον»

17.06.2021 -

Το πρόσφατο διαδικτυακό σεμινάριο «Get-to-Know-Every-Other», που διοργανώθηκε από κοινού από τις Europump, CEIR και PNEUROP στο πλαίσιο των αντίστοιχων διαδικτυακών ετήσιων συναντήσεων τους, ανακοινώθηκε τεράστια επιτυχία.

Διαβάστε περισσότερα

Η Europump καλωσορίζει τον Vanni Vignoli ως νέο Πρόεδρο

01.06.2021 -

Την Τετάρτη 26 Μαΐου, ο Vanni Vignoli εξελέγη 30ος Πρόεδρος της Europump, της ευρωπαϊκής ένωσης βιομηχανιών αντλιών. Σε μια ιστορική πρώτη, και σύμφωνα με άλλες τέτοιες προσαρμογές που προκαλούνται από το COVID, οι εκλογές διεξήχθησαν ψηφιακά ως μέρος της εικονικής γενικής συνέλευσης του συλλόγου.

Διαβάστε περισσότερα