Σημείο λειτουργίας φυγοκεντρικής αντλίας

Το σημείο λειτουργίας (επίσης σημείο εργασίας) επεξηγείται στο DIN 24260 Μέρος 1 ως «τομή μεταξύ του χαρακτηριστικού κεφαλής παροχής της αντλίας H (Q) και του χαρακτηριστικού κεφαλής παροχής του συστήματος HA (Q).
Σημείο λειτουργίας φυγοκεντρικής αντλίας

Καθορίζει τις τιμές της ροής παροχής Q και της κεφαλής παροχής H, οι οποίες ρυθμίζονται σε σταθερή λειτουργία με την ταχύτητα n να ανήκει στο χαρακτηριστικό της κεφαλής παροχής της αντλίας.

Το επιθυμητό σημείο λειτουργίας πρέπει να νοείται ως το σημείο στη χαρακτηριστική καμπύλη του συστήματος για το οποίο αναζητείται αντλία σύμφωνα με τους υπολογισμούς του αγωγού. Στόχος της επιλογής είναι (επιπλέον άλλων κριτηρίων όπως η μέγιστη απόδοση) να ελαχιστοποιηθεί η απόκλιση μεταξύ του επιθυμητού σημείου λειτουργίας και του (πραγματικού) σημείου λειτουργίας.

Το σημείο λειτουργίας του συστήματος βρίσκεται πάντα στο σημείο τομής μεταξύ της αντλίας και του τρέχοντος χαρακτηριστικού συστήματος. Με σταθερή ταχύτητα, μετακινείται στην καμπύλη του γκαζιού με αυξανόμενη αντίσταση σωλήνα σε μικρότερο όγκο ροής. Το σημείο λειτουργίας πρέπει να είναι κοντά στη βέλτιστη απόδοση.

Περαιτέρω άρθρα επί του θέματος

Σημείο λειτουργίας φυγοκεντρικής αντλίας

Το σημείο λειτουργίας (επίσης σημείο εργασίας) επεξηγείται στο DIN 24260 Part 1 ως “σημείο τομής μεταξύ του χαρακτηριστικού κεφαλής παροχής της αντλίας H (Q) και του χαρακτηριστικού κεφαλής παροχής του συστήματος HA (Q).

Διαβάστε περισσότερα