πυκνότητα

Η πυκνότητα είναι μια σημαντική ιδιότητα του υγρού που εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Η πυκνότητα του αντλούμενου μέσου έχει άμεση επίδραση στην απαίτηση ισχύος της αντλίας.

Η απαίτηση μηχανικής ισχύος μιας φυγοκεντρικής αντλίας (ισχύς άξονα) είναι ευθέως ανάλογη με την πυκνότητα του αντλούμενου μέσου.
P 2 ~ ρ

P 2 = ισχύς άξονα
ρ = πυκνότητα του αντλούμενου μέσου

Αντίθετα, η καμπύλη γκαζιού της αντλίας H (Q) και η απόδοση η (Q) είναι ανεξάρτητες από την πυκνότητα.

Αυτές οι σχέσεις λαμβάνονται αυτόματα υπόψη από το λογισμικό επιλογής αντλίας.

Περαιτέρω άρθρα επί του θέματος