Technologie Xylem zabránila v roce 2021 zaplavení 500 miliard galonů vody

03.06.2022
Strojově přeložený článek
  Přejít k originálu
Řešení od globální společnosti Xylem v oblasti vodních technologií pomohla zabránit více než 500 miliardám galonů znečištěné vody v zaplavení komunit v roce 2021, podle její výroční zprávy o udržitelnosti. Zpráva zdůrazňuje práci společnosti se zákazníky a partnery při řešení největších světových problémů s vodou.
Technologie Xylem zabránila v roce 2021 zaplavení 500 miliard galonů vody

Vodní věž postavená ve Vietnamu. (Zdroj obrázku: Xylem Inc.)

Popisuje také pokrok společnosti Xylem při snižování provozní stopy, včetně snížení intenzity emisí skleníkových plynů (GHG) rozsahu 1 a 2 o 12 procent a spotřeby vody o 22 procent ve srovnání s rokem 2019.

„Je to velké privilegium mít špičkové portfolio technologií a služeb, které pomáhají našim zákazníkům a komunitám řešit problémy s vodou, které jsou tak klíčové pro udržitelnější svět,“ řekl Patrick Decker, prezident a generální ředitel společnosti Xylem. „Máme odpovědnost za změnu, pracujeme s našimi zákazníky a partnery a komunitami, kterým všichni sloužíme. Proto je naše zpráva o udržitelnosti více než jen soubor čísel. Je to vysvědčení o rozdílech, které společně děláme, a přehled pokroku v naší misi řešit vodu.“

„V loňském roce jsme zintenzivnili naše úsilí ve třech klíčových oblastech. Za prvé, pomáháme našim zákazníkům stát se efektivnějšími správci jejich vodních zdrojů, zejména prostřednictvím našich digitálně podporovaných řešení a služeb. Zadruhé se zabýváme zmírňováním klimatu tím, že pomáháme dekarbonizovat vodní sektor prostřednictvím vysoce účinných technologií a našich vlastních závazků s nulovým čistým uhlíkem. A konečně, pokračujeme v práci na prosazování spravedlivého přístupu k čisté vodě a hygieně po celém světě.“

Xylem poskytuje pokročilá řešení a služby, které umožňují energetickým společnostem, průmyslovým společnostem a dalším spotřebitelům vody optimalizovat jejich sítě a zároveň dosahovat jejich vlastních cílů udržitelnosti. Jako jeden z mnoha příkladů v roce 2021 pomohly technologie Xylem zákazníkům znovu využít více než 285 miliard galonů vody. Na základě své práce na urychlení dekarbonizace vodního sektoru pomohla řešení společnosti zákazníkům snížit jejich uhlíkovou stopu o 0,73 milionu metrických tun CO2.

V loňském roce Xylem formalizoval svůj závazek dosáhnout čistých nulových emisí uhlíku ve svém vlastním hodnotovém řetězci do roku 2050. Kromě snížení intenzity čistých emisí skleníkových plynů v rozsahu 1 a 2 o 12 procent nyní Xylem provozuje více než polovinu svých hlavních zařízení na 100 procent obnovitelné elektřiny. V roce 2021 se společnost pustila do ambiciózního programu elektrifikace vozového parku, který přinesl 31procentní snížení emisí skleníkových plynů v Evropě v prvním roce programu a snížení emisí skleníkových plynů vozového parku v USA o 19 procent.

V roce 2021, uprostřed zesilujících nepříznivých povětrnostních jevů, Xylem zvýšil svou humanitární podporu pro komunity zasažené katastrofami souvisejícími s vodou a poskytl odborné znalosti, technologie a vybavení více než 15 zemím. Xylem oslovil 1,4 milionu lidí s vodním vzděláním, z velké části díky zahájení nového tříletého partnerství s UNICEF v Indii.

„Rok 2021 byl rokem, ve kterém jsme pokračovali v realizaci našich závazků udržitelnosti v celé organizaci,“ řekla Claudia Toussaint, Chief People and Sustainability Officer společnosti Xylem. „Vybudovali jsme robustnější interní výkaznictví a kontroly, vytvořili jsme odborné znalosti ve všech funkčních oblastech, jako je vývoj produktů, provoz a dodavatelský řetězec, a integrovali jsme udržitelnost do všeho, co děláme – od továrny až po zasedací místnost. Zásadní je, že jsme také podnikli kroky ke strukturování našeho pracoviště tak, aby co nejlépe podporovalo osobní a profesní růst našeho různorodého, 17 000členného týmu – hnací síly v našem poslání řešit vodu.“

Mezi další klíčové body podrobně popsané ve zprávě a podporující pokrok směrem k předním cílům společnosti Xylem v oblasti udržitelnosti pro rok 2025 patří:

  • Zapojilo téměř 6 000 různorodých mladých lidí z celého světa do inovačních programů v oblasti vody, jako je Xylem Ignite a Stockholm Junior Water Prize, a podpořilo tak další generaci talentů z vodního sektoru;
  • Přispělo 113 000 dobrovolnických hodin zaměstnanců, přičemž 78 procent zaměstnanců se účastnilo činností zaměřených na řešení problémů s vodou ve svých místních komunitách; a
  • Zapojilo 400 dodavatelů do závazku WASH4WORK na přístup k bezpečné vodě, sanitaci a hygieně (WASH).

Zdroj: Xylem Inc.

Další články k tématu

Vodní lídři spouštějí nové centrum pro urychlení akcí v oblasti globální vody a problémů udržitelnosti

22.06.2022 -

Vedoucí představitelé vodohospodářského sektoru, včetně akademické obce, poskytovatelů technologií, obchodních sdružení a nevládních organizací, se spojili v novém konsorciu s cílem urychlit řešení kritických světových problémů v oblasti vody a udržitelnosti. Reservoir Center for Water Solutions se sídlem ve Washingtonu, DC, bude sloužit jako globální centrum spolupráce pro pokrok v průlomových vodních řešeních a inovacích.

Číst dál

Sada digitálních řešení Xylem Showcases

13.06.2022 -

Xylem předvedl svou sadu digitálních řešení Xylem Vue, která umožňuje vodohospodářským podnikům získávat poznatky založené na datech. Xylem Vue, který byl představen na IFAT Mnichov, kombinuje chytré a propojené technologie, inteligentní systémy a služby a více než 100 let zkušeností s řešením problémů.

Číst dál