Nový Spaix 6 podporuje udržitelný výběr čerpacích systémů

23.10.2023
Strojově přeložený článek
  Přejít k originálu
Zákazníci softwaru pro výběr čerpadel Spaix se mají na co těšit: nejnovější verze bude spuštěna koncem října. Kromě mnoha nových funkcí byl dále vylepšen výkon programu. Kromě toho výrobce VSX - VOGEL SOFTWARE věnoval tématu udržitelnosti ve Spaix 6 zvláštní pozornost.
Nový Spaix 6 podporuje udržitelný výběr čerpacích systémů

Ve Spaix 6 mají uživatelé možnost zobrazit energetickou bilanci čerpadla. (Zdroj obrázku: VSX - VOGEL SOFTWARE GmbH)

Spaix 6 nabízí známou a spolehlivou funkčnost předchozích verzí a zůstává nepostradatelným nástrojem pro výrobce odstředivých čerpadel a uživatele, kteří chtějí optimalizovat svou prodejní práci a zvýšit její účinnost. Kromě toho obsahuje řadu inovací, které uživatelům umožňují ještě lépe reagovat na měnící se podmínky na trhu.

„Rozsáhlá funkcionalita, kterou lze použít k zobrazení téměř jakéhokoli návrhu nebo konstrukční varianty, odráží naše 30leté zkušenosti s implementací takových programů,“ vysvětluje Jens-Uwe Vogel, výkonný ředitel VSX - VOGEL SOFTWARE GmbH. "Software je se svými integrovanými funkcemi pro kalkulaci cen, nabídky a projekty navržen tak, aby byl ústředním prvkem celého prodejního procesu. V nejnovější verzi byla věnována zvláštní pozornost tématu udržitelnosti. Uživatelé mají možnost hodnotit a porovnejte čerpadla i z hlediska jejich energetické bilance díky přehlednému zobrazení klíčových údajů. Ale také s ohledem na výběr a konfiguraci čerpadel jsme opět zavedli atraktivní a efektivní inovace.“

Vyhledávání podle aplikace
Nové vyhledávání podle aplikace řeší potřeby uživatelů čerpadel a zpracovatelů, kteří chtějí vybírat přímo pomocí parametrů specifických pro aplikaci. To znamená, že uživatelé mohou zahájit výběr čerpadla pomocí uživatelských dat, i když provozní bod ještě není znám. Hodnoty potřebné k nalezení vhodného čerpadla jsou určeny z aplikačních dat, která jsou uživateli známa.

Zavedené možnosti vyhledávání, jako je výběr hydrauliky podle provozního bodu, prohlížeč výběru produktu prostřednictvím popisu série, vyhledávání podle názvu produktu nebo čísla položky a výměna čerpadla pro nahrazení stávajícího čerpadla jsou samozřejmě k dispozici uživateli ve známém rozsahu.

Udržitelnost – Transparentní zobrazení energetických požadavků na čerpadlo
Udržitelnost se stala klíčovým tématem v době, kdy je změna klimatu všudypřítomná. A tato důležitost byla také zohledněna při vývoji Spaix 6. Například energetická náročnost a emise CO2 za rok se nyní zobrazují pro každý model čerpadla. Při vyhledávání podle aplikace byla integrována nová vizualizace, která ukazuje kompenzaci emisí CO2 počtem potřebných stromů v závislosti na použitém čerpadle a zdroji energie.

Zvláště zajímavý je fakt, že Spaix posuzuje čerpací systém jako celek, včetně všech komponent. Při použití frekvenčního měniče tak lze simulovat spotřebu energie, bilanci CO2 i provozní náklady a náklady životního cyklu, přičemž je třeba vzít v úvahu účinnost samotného měniče. To dává uživateli softwaru mocný nástroj pro výběr a konfiguraci nejlepšího čerpacího systému z ekonomického a ekologického hlediska.

Individuálnější práce s křivkami výkonu čerpadla
Unikátní pro Spaix je kombinace PumpSelector a PumpConfigurator. To znamená, že uživatelé mají vždy úplný přehled o různých možnostech všech čerpadel vyhovujících provozním údajům a rychleji dosáhnou svého cíle s menším počtem kroků. Vliv vybraných komponent na výkonové křivky čerpadla je vizualizován okamžitě, bez nutnosti přepínat mezi různými stránkami.

Stejně jako dříve program poskytuje rozsáhlé výpočtové rutiny pro práci s výkonnostními křivkami. Novinkou je volitelné omezení výběru na preferovaný provozní rozsah (POR), což uživateli umožňuje získat ještě konkrétnější výsledky. Kromě toho lze preferovaný (POR) a přípustný (AOR) rozsah použití zobrazit jako oblast provozní tabulky. Zejména pro čerpadla v procesní technice nebo pro aplikace, kde je vyžadován výběr podle API nebo Hydraulického institutu, tento další vývoj zjednodušuje výběr čerpadla.

Další novinkou je zobrazení výsledkové listiny s miniaturními náhledy křivek pumpy a aplikačních oblastí, což zrychluje a tím zefektivňuje celkovou práci s programem.

Spaix 6 stále nabízí rozsáhlé možnosti úpravy křivek výkonu čerpadla. Za zmínku stojí zejména funkce korekce křivky s možností rotace, která je v programu nově dostupná.

Široká nabídka přídavných modulů doplňuje základní funkcionalitu
Základní funkcionalitu softwaru lze rozšířit o širokou škálu přídavných modulů, které umožňují kvalifikovaný výběr a konfiguraci speciálních konstrukcí čerpadel, jako jsou čerpadla s magnetickým pohonem, turbínová čerpadla nebo čerpadla s bočním kanálem. Navíc jsou k dispozici výkonné moduly pro výběr náhradních dílů a výměnu čerpadel.

Výpočet potrubí s novými funkcemi
Velmi oblíbený přídavný modul Spaix PipeCalc byl kompletně přepracován a rozšířen. Nově strukturované uživatelské rozhraní ještě lépe podporuje uživatele při zadávání jeho instalačních údajů. Díky rychlému vyhledávání v databázi potrubních prvků a také možnosti vytvářet vlastní potrubní prvky je systém dokonalým nástrojem pro výpočet třecích ztrát čerpadla.

Pro lepší orientaci uživatele mají nyní tvůrci dat možnost omezit instalační diagramy ve Spaix PipeCalc podle oblasti použití čerpadla.

Jedna databáze pro všechny aplikace
Spaix 6 také využívá multiplatformní design, což je celkový koncept, který zůstává na trhu jedinečný. Webovou verzi pro internet a intranet a desktopovou verzi pro operační systémy Windows doplňuje verze optimalizovaná pro mobilní zařízení. Aplikace používá stejnou databázi na všech dostupných platformách. Díky inteligentnímu databázovému systému lze zobrazit všechna data specifická pro produkt a použít je pro proces prodeje. Spaix lze také integrovat do externích internetových obchodů nebo konfiguračních programů přes odpovídající rozhraní bez personalizovaného uživatelského rozhraní.

Kompletní služba z jednoho zdroje
Spaix 6 Web je nabízen jako model předplatného založený na službě (Spaix as a Service, ve zkratce: SaaS), který také umožňuje používání po stanovenou dobu. Zákazník obdrží kompletní balíček softwaru a služeb včetně všech licencí, údržby a podpory softwaru a také hosting softwarového řešení. Výhodou pro zákazníka je na jedné straně eliminace investičních nákladů na pořízení licencí a na druhé straně nabídka flexibilního a škálovatelného řešení. Poskytování v cloudu odlehčuje vlastní IT oddělení zákazníka, zvyšuje bezpečnost a dostupnost a výrazně zlepšuje efektivitu údržby a aktualizací.

Dokonalý nástroj pro širokou škálu aplikací
Vzhledem k rozsáhlé funkčnosti Spaix 6 je program vhodný pro širokou škálu aplikací. Ať už jde o výrobce čerpadel nebo provozovatele, software poskytuje oběma cílovým skupinám vysoce účinný nástroj pro zvládnutí všech dimenzování a prodejních úkolů.

Pomocí speciálních rozhraní lze softwarové řešení snadno integrovat do stávajícího IT prostředí. To znamená, že aplikaci lze zabudovat do existujícího prostředí a propojit informace ze Spaix s údaji o zákaznících a prodejích.

Další články k tématu

Změny v představenstvu GF

12.10.2023 -

Hubert Achermann, místopředseda představenstva GF a nezávislý vedoucí ředitel, odchází z představenstva po dosažení věkové hranice. Představenstvo GF navrhne na výroční valné hromadě dne 17. dubna 2024 novým členem Stefana Räbsamena.

Číst dál

Mladí inovátoři ze 78 zemí vyvíjejí nová řešení světových vodních problémů

27.06.2023 -

Studenti ze 78 zemí navrhli nové nápady, jak řešit zintenzivňující se světové problémy s vodou, prostřednictvím příspěvků do soutěže Global Student Innovation Challenge 2023, kterou pořádá společnost Xylem, lídr v oblasti vodních technologií. Více než 1000 studentů vytvořilo nová řešení pro řadu naléhavých problémů s vodou, včetně výroby zeleného vodíku a snižování znečištění plasty.

Číst dál