43. vydání MCE úspěšně skončilo se slibným výhledem do budoucna

20.03.2024
Strojově přeložený článek
  Přejít k originálu
Výstava končí výsledky, které ji potvrzují jako světového lídra v inženýrství civilních a průmyslových zařízení, klimatizace, obnovitelných energií a vodního světa. Vydání bylo zaměřeno na energetickou účinnost a energetickou transformaci a sloužilo jako základ pro různé konference, debaty a setkání. MCE Lab bude i nadále sloužit jako referenční bod až do příštího vydání v březnu 2026 s novým termínem naplánovaným na rok 2025.
43. vydání MCE úspěšně skončilo se slibným výhledem do budoucna

Zdroj obrázku: RX Italy

Mostra Convegno Expocomfort zavřela své brány na Fiera Milano, vrátila se ke svému obvyklému kalendáři pro pozdní zimu a potvrdila svou roli referenční schůzky pro budoucnost a inovace v oblasti HVAC&R, energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů a sanitární keramiky.

Výstavu navštívilo přes 1 700 vystavovatelů a 121 000 návštěvníků, z toho více než 30 % ze zahraničí. Tato povzbudivá data odrážejí pozitivní výhled do budoucnosti trhu. Během akce byla představena 10. prognostická a cyklická zpráva CRESME o instalaci zařízení v budovách v Itálii v letech 2024–2026, která odhalila méně závažný pokles, než jaký trh očekával v roce 2023. Zpráva dále předpovídá stabilizaci činností do 2025.

Pro rok 2025 má MCE - Mostra Convegno Expocomfort v obchodě od 2. do 3. dubna v Allianz MiCo v Miláně novou akci „Technologie tepelného čerpadla“. Vychází z potřeby sdílené všemi – společnostmi, odborníky, obchodními sdruženími a institucemi – udržovat dialog o procesu energetické transformace. - říká Massimiliano Pierini, výkonný ředitel RX Italy – Zorganizovali jsme proto schůzku věnovanou tepelným čerpadlům, dvoudenní akci navrženou právě tak, aby pokryla liché roky při čekání na další ročník MCE – Mostra Convegno Expocomfort 2026.

Z kulatých stolů během MCE vzbudil velký zájem o novou směrnici EPBD4, kterou Evropský parlament definitivně schválil hned na začátku akce. Jednou z nejdůležitějších vlastností APE (Energy Performance Certificates) je nová třída „A0“, odpovídající ZEmB, která bude přidána k již známým třídám energetické náročnosti. Zajímavá je také hypotéza přiřazení '+' třídám A pro ty budovy, které nabídnou dodatečný příspěvek do energetické sítě, vyrobené lokálně z obnovitelných zdrojů, a možnost vytvoření nového APE při každé povinné obnově nájmu. Nová EPBD důrazně podporuje používání domotiky a všech chytrých/adaptivních technologií, které zajišťují správné fungování budov a maximální efektivitu za všech klimatických podmínek. Navrhuje také vytvoření digitálních databází pro jejich správu. S ohledem na udržitelnou mobilitu navrhuje vybudování rozsáhlé infrastruktury pro dobíjení elektrických vozidel (EV) v obytných a komerčních budovách se zvýšenými plochami vyhrazenými pro parkování, zejména jízdních kol.

Toto vydání MCE se vyznačovalo novými funkcemi; nové uspořádání, Hydrogen Hub, Water Prix a MCE Excellence Awards. Cíl jít nad rámec konceptu pohodlí, podpořený novým tvrzením představeným pro toto vydání, Beyond Comfort, nabídl nové oblasti, ve kterých odborníci z celého světa zkoumali problémy související s dekarbonizací a energetickým přechodem, díky novému multienergetickému a multi-technologický přístup." – pokračuje Massimiliano Pierini, – Základní hodnotou MCE je nepochybně její komplexní nabídka s vyčerpávajícím přehledem trhu. Kromě toho je vysoká internacionalizace další skutečnou silou akce. To je neocenitelný prvek pro všechny společnosti, které se chtějí setkat se zainteresovanými stranami z celého světa za účelem přímé globální výměny za pouhé čtyři dny v Miláně.“

Na předpandemické úrovni byla potvrzena účast odborníků ze zahraničí se zastoupením 141 zemí. Kromě Polska, národního partnera pro tento ročník 2024, byla Evropa na prvním místě zastoupena především Francií a Německem, následovaným Španělskem, Rumunskem a Řeckem.

„Energetická transformace spustila skutečnou kulturní transformaci, kterou chceme vyprávět. - uzavírá Pierini - "Je stále jasnější, že dnes technologické inovace mohou vést k environmentální, ekonomické a především sociální udržitelnosti."

Zdroj: RX Italy

Další články k tématu