Σημείο σχεδιασμού της αντλίας

Το σημείο σχεδιασμού μιας φυγόκεντρης αντλίας είναι το σημείο λειτουργίας στο οποίο η αντλία έχει τη μέγιστη απόδοσή της.

Καθορίζεται από τον ρυθμό ροής και την κεφαλή παροχής στην αντίστοιχη ταχύτητα λειτουργίας. Κατά την άντληση υψηλού ιξώδους μέσων, τα χαρακτηριστικά της αντλίας και επομένως και το σημείο σχεδιασμού μετατοπίζονται σε σύγκριση με τη χαρακτηριστική καμπύλη που καταγράφεται με το νερό.

Περαιτέρω άρθρα επί του θέματος