Jedinečná aliance podporuje akci pro zdravá povodí

17.02.2022
Strojově přeložený článek
  Přejít k originálu
Tři přední světové organizace v oblasti vodního hospodářství oznámily alianci na pomoc při obnově a vytváření zdravých povodí. Technologická a obchodní poradenská společnost Isle spolu s globální korporátní vodohospodářskou strategií a poradcem pro inovace Water Foundry a specialistou na komunikaci s vodou a značkovou společností Atlantean Media oznámily alianci, aby využily své meziodvětvové zkušenosti k propojení veřejných a soukromých trhů.
Jedinečná aliance podporuje akci pro zdravá povodí

Letecký pohled na dálnici, řeku, les a pastviny během letního dne. Slovensko. (Zdroj obrázku: Atlantean Media)

Tyto tři organizace se zaměřují na vytváření katalytické komunity věnované vytváření a udržování zdravých povodí po celém světě tím, že spojují praktické zásahy se strategickými odbornými znalostmi, čímž pomáhají snoubit hmatatelná řešení s dlouhodobými ambicemi. Partneři jsou odhodláni spolupracovat se zúčastněnými stranami v celém hodnotovém řetězci vody s cílem přispět k hospodářskému rozvoji, obchodnímu růstu, zdraví ekosystémů a sociálnímu blahobytu.

Zdraví povodí je zásadní pro prostředí, ve kterém všichni žijeme a pracujeme. Korporace a inovativní technologické společnosti spolupracující s veřejným sektorem, nevládními organizacemi, investory, akademickými institucemi a občanskou společností mají jedinečné schopnosti a rozsah k vytváření a udržování zdravých povodí. Partneři se domnívají, že aby zdravé povodí prosperovalo, musí být podniky zapojeny a řízeny kolektivním cílem.

Isle, Water Foundry a Atlantean Media nabídnou portfolio služeb na míru, včetně:

  • Přístup ke globálním osvědčeným postupům a výzkumným údajům o technologických inovacích a strategii
  • Analýza vodního rizika a obchodní hodnoty v ohrožení spolu s dopadem na jednotlivá povodí
  • Strategické poradenství ohledně investic do technologií a projektů v rámci hodnotového řetězce a napříč ním, včetně řešení založených na přírodě
  • Komunikační a obsahová strategie a poskytování, které organizacím pomáhají formulovat jejich kroky k podpoře zdravých povodí pro globální komunitu a zákazníky

Benjamin Tam, generální ředitel, Isle, řekl: „Věříme, že každý by měl žít ve zdravých povodích a mít k nim přístup. Dosavadní pokrok byl však roztříštěný. Vzhledem k tomu, že Isle neustále roste a vyvíjí se, jsme nadšeni, že můžeme spolupracovat s Water Foundry a Atlantean, abychom na trhu představili jedinečnou nabídku poradenství.“

Will Sarni, zakladatel a výkonný ředitel Water Foundry, řekl: „Water Foundry neustále hledá partnerství s podobně smýšlejícími organizacemi, které mají sklon k akci a přístup orientovaný na řešení k řešení globálních problémů s vodou. Isle i Atlantean Media jsou v souladu s naším posláním, strategií a závazkem řídit smysluplný globální a místní dopad.“

Tom Freyberg, zakladatel a výkonný ředitel společnosti Atlantean Media, řekl: „K vytvoření zdravých povodí je zapotřebí přístup mnoha zainteresovaných stran, od nadnárodních společností po energetické společnosti, od investorů po začínající podniky, od akademické obce po inženýry. Sjednocením globálních sítí Isle, Water Foundry a Atlantean můžeme propojit ty správné organizace se zaujetím pro akci vedoucí ke změně.“

Další články k tématu