Ισχυρές παραγγελίες που ελήφθησαν χάρη στη στρατηγική ευθυγράμμιση των επιχειρήσεων με επίκεντρο τις βιώσιμες τεχνολογίες

13.12.2021
Μηχανικά μεταφρασμένο άρθρο
  Μετάβαση στο πρωτότυπο
Το οικονομικό έτος 2020/21 (έως 30 Σεπτεμβρίου), ο Όμιλος Voith κατάφερε και πάλι με επιτυχία να διαχειριστεί τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού και κατάφερε να βελτιώσει τα κύρια οικονομικά του μεγέθη σε ένα απαιτητικό περιβάλλον αγοράς που χαρακτηρίζεται από συμφόρηση της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού και σημαντικά υψηλότερες πρώτες ύλες κόστος υλικών.
Ισχυρές παραγγελίες που ελήφθησαν χάρη στη στρατηγική ευθυγράμμιση των επιχειρήσεων με επίκεντρο τις βιώσιμες τεχνολογίες

Δρ. Toralf Haag, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Voith (Πηγή εικόνας: Voith GmbH & Co. KGaA)

Οι παραγγελίες του Ομίλου Voith που ελήφθησαν αυξήθηκαν κατά σχεδόν ένα τέταρτο στα 5,02 δισεκατομμύρια ευρώ, λόγω κυρίως της επιτυχημένης μεγάλης επιχείρησης εργοστασίων και ήταν υψηλότερες από ό,τι ήταν για σχεδόν μια δεκαετία κατά την ημερομηνία αναφοράς στις 30 Σεπτεμβρίου. Στα 6,25 δισεκατομμύρια ευρώ, οι παραγγελίες στο χέρι έφτασε στο ιστορικό υψηλό όλων των εποχών. Ο Δρ. Toralf Haag, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Voith, εξήγησε: «Οι πολύ υψηλότερες παραγγελίες που λάβαμε δείχνουν ότι η στρατηγική μας ευθυγράμμιση που επικεντρώνεται στις μεγάλες τάσεις της ψηφιοποίησης και της απανθρακοποίησης ήταν η σωστή προσέγγιση. Υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για βιώσιμες τεχνολογίες για μια κλιματικά ουδέτερη βιομηχανική κοινωνία και η Voith βρίσκεται σε εξαιρετική θέση να επωφεληθεί από αυτό».

Όσον αφορά τις πωλήσεις, το τελευταίο οικονομικό έτος, η Voith αντιστάθμισε σχεδόν πλήρως την ύφεση που σημειώθηκε το πρώτο έτος της πανδημίας με αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων στα 4,26 δισ. ευρώ (αύξηση 4 τοις εκατό προσαρμοσμένη στις συναλλαγματικές επιπτώσεις). Σε αυτό διευκόλυναν και οι εξαγορές των προηγούμενων ετών. «Αυτό είναι ακόμη πιο αξιοσημείωτο δεδομένου ότι το οικονομικό έτος υπέφερε ακόμη τις πλήρεις επιπτώσεις της πανδημίας», προσθέτει ο Haag.

Κατά καιρούς, οι εγκαταστάσεις παραγωγής έπρεπε να κλείσουν, η πρόσβαση σε ορισμένα εργοτάξια απαγορεύτηκε και η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών συνέχισε να επηρεάζεται αρνητικά. Ωστόσο, το EBIT αυξήθηκε σημαντικά κατά 18% στα 165 εκατ. ευρώ. Το συμπέρασμα ήταν ότι ακόμη και σε ένα δεύτερο οικονομικό έτος που διακυβεύτηκε από την πανδημία, το ενοποιημένο καθαρό αποτέλεσμα ήταν θετικό, με καθαρά έσοδα 1 εκατ. ευρώ (6 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος). «Παρά τη φετινή χρονιά της κρίσης, πραγματοποιήσαμε τις απαραίτητες επενδύσεις σε σημαντικά μέτρα αναδιάρθρωσης. Η μακροπρόθεσμη βελτίωση της θέσης των κερδών μας είναι πιο σημαντική για εμάς από μια βραχυπρόθεσμη θετική επίδραση στο αποτέλεσμά μας», λέει ο Haag. Λόγω χαμηλότερου εισοδήματος από τόκους συν υψηλότερης φορολογικής επιβάρυνσης από αναβαλλόμενους φόρους, το ετήσιο αποτέλεσμα ήταν ελαφρώς χαμηλότερο από αυτό του προηγούμενου έτους.

Ακόμη και σε αυτόν τον δεύτερο χρόνο πανδημίας, ο Όμιλος συνέχισε να επενδύει βαριά για να εξασφαλίσει τη μελλοντική επιτυχία της εταιρείας. Για παράδειγμα, παρά το δύσκολο περιβάλλον, η Voith διατήρησε το υψηλό επίπεδο δαπανών της για Ε&Α (192 εκατ. ευρώ). Αυτό σημαίνει ότι η Voith έχει επενδύσει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε Ε&Α τα τελευταία πέντε χρόνια. Ο Όμιλος Voith βρίσκεται σε καλή οικονομική θέση για να πραγματοποιήσει περαιτέρω επενδύσεις στη μελλοντική ανάπτυξή του. Κατά την ημερομηνία αναφοράς, ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ήταν ακόμα υγιής στο 19,8%. Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ήταν και πάλι σημαντικά θετικές, στα 144 εκατ. ευρώ. Η καθαρή ρευστότητα παραμένει σε υψηλό επίπεδο. Η σταθερή κατάσταση ρευστότητας σημαίνει ότι η Voith συνεχίζει να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις με μέλλον.

«Σε γενικές γραμμές, είμαστε ικανοποιημένοι με την απόδοσή μας. Μέχρι στιγμής, η Voith έχει ξεπεράσει την κρίση καλύτερα από ό,τι περιμέναμε στο ξέσπασμα της πανδημίας. Κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, αποδείξαμε την αποτελεσματικότητα της διαφοροποιημένης τοποθέτησης μας και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου. Επίσης, βελτιώσαμε περαιτέρω τη βασική μας γραμμή για βιώσιμη, κερδοφόρα ανάπτυξη. Η Voith θα βγει από την κρίση σε ισχυρότερη θέση», λέει ο CEO Toralf Haag. «Μπορέσαμε να επιτύχουμε αυτό το αποτέλεσμα μόνο χάρη στην εξαιρετική δέσμευση των εργαζομένων μας σε όλο τον κόσμο και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθένα από αυτούς για την αφοσίωσή τους σε μια εξαιρετικά απαιτητική χρονιά».

Συστηματική εφαρμογή εταιρικής στρατηγικής με επίκεντρο την απανθρακοποίηση και την ψηφιοποίηση
Εκτός από την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της Voith κατά το οικονομικό έτος 2020/21 επικεντρώθηκαν στη συστηματική εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής που αναπτύχθηκε το προηγούμενο έτος. Αυτή η στρατηγική στοχεύει στη διερεύνηση του πλήρους δυναμικού της βασικής δραστηριότητας της εταιρείας, καθώς και στην αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών τομέων και αγορών με έμφαση στις μεγάλες τάσεις της απανθρακοποίησης και της ψηφιοποίησης.

Το τελευταίο ορόσημο στη συνεχιζόμενη ενίσχυση των βασικών δραστηριοτήτων της ήταν η εξαγορά του μειοψηφικού μεριδίου της Siemens Energy στη Voith Hydro, συμφωνία που επιτεύχθηκε μετά το τέλος του οικονομικού έτους. Ως αποτέλεσμα, στο μέλλον, η Voith θα είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης αυτής της επιχείρησης που είναι σημαντική για την ενεργειακή μετάβαση. Οι εξαγορές στα τμήματα του Ομίλου Voith Paper και Voith Turbo ενίσχυσαν περαιτέρω το προφίλ της Voith ως ηγέτη τεχνολογίας στις αναπτυσσόμενες αγορές βιώσιμων τεχνολογιών και ήδη συμβάλλουν σημαντικά στη θετική οικονομική ανάπτυξη του Ομίλου.

Ταυτόχρονα, η Voith σημειώνει πρόοδο με την αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών τομέων. Για παράδειγμα, το Group Division Voith Turbo έχει εισέλθει στον κλάδο της αιολικής ενέργειας σε συνεργασία με διεθνείς κατασκευαστές ανεμογεννητριών και αναπτύσσει και παράγει κιβώτια ταχυτήτων και γεννήτριες για ανεμογεννήτριες.

Η παραγωγή και η χρήση υδρογόνου θα είναι βασικό θέμα για τη Voith τα επόμενα χρόνια, καθώς η εταιρεία εντείνει τη συμμετοχή της σε όλους τους σχετικούς τομείς της αλυσίδας εφοδιασμού υδρογόνου. Η υδροηλεκτρική ενέργεια διαδραματίζει βασικό ρόλο στην παραγωγή πράσινου υδρογόνου και η Voith μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία της σε νέες τεχνολογίες κίνησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά υδρογόνου σε αγωγούς. Η Voith εργάζεται ήδη για την επόμενη γενιά δεξαμενών υψηλής πίεσης για αποθήκευση υδρογόνου και για τη χρήση υδρογόνου στις κυψέλες καυσίμου. Με το Voith Electrical Drive System, η εταιρεία προσφέρει ένα πλήρες ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης που μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε αστικά λεωφορεία που κινούνται με υδρογόνο. Επιπλέον, η Voith διερευνά στρατηγικές επιλογές σε αυτό το τμήμα.

«Βήμα προς βήμα, η Voith ενσωματώνει τις μεγάλες τάσεις της ψηφιοποίησης και της απανθρακοποίησης στον Όμιλο και καθιστά τη βιομηχανική βιωσιμότητα επιχειρηματικό μοντέλο της, με τη Voith Hydro ως πλήρη προμηθευτή τεχνολογίας υδροηλεκτρικής ενέργειας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Voith Paper ως πρωτοπόρος στη βιομηχανία χαρτιού και συσκευασίας στον τομέα των ανανεώσιμων πρώτων υλών και της κυκλικής οικονομίας. και Voith Turbo ως ειδικός για έξυπνα συστήματα μετάδοσης κίνησης και λύσεις στον τομέα της εναλλακτικής μετάδοσης κίνησης. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλούς τομείς συμβάλλουμε καθοριστικά σε μια κλιματικά ουδέτερη βιομηχανική κοινωνία, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουμε τη μελλοντική μας ανάπτυξη. Επιπλέον, θα λειτουργούμε ήδη με ουδέτερο άνθρακα από το 2022», εξηγεί ο Haag.

Ανασκόπηση 2020/21 σε Group Divisions: Ισχυρή ανάπτυξη στις παραγγελίες στο Paper and Hydro. Η Turbo ήδη επωφελείται από εξαγορές
Η Διεύθυνση Ομίλου Hydro είχε μια δύσκολη οικονομική χρονιά. Οι παραγγελίες που ελήφθησαν αυξήθηκαν σχεδόν κατά το ένα τρίτο παρά το περιβάλλον της αγοράς που εξακολουθεί να επηρεάζεται αρνητικά από την πανδημία του κορωνοϊού. Αυτό ήταν κυρίως αποτέλεσμα δύο μεγάλων έργων στην Ανατολική Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Λόγω του μακροπρόθεσμου χαρακτήρα της μεγάλης υδροηλεκτρικής επιχείρησης, η αύξηση των παραγγελιών που λαμβάνονται θα αντανακλάται διαδοχικά σε αυξημένες πωλήσεις. Οι πωλήσεις παρέμειναν σταθερές κατά την περίοδο αναφοράς, ενώ το EBIT και το ROCE μειώθηκαν. Η ελαφρά μείωση του λειτουργικού αποτελέσματος οφείλεται, μεταξύ άλλων, στη διεκπεραίωση παραγγελιών που κρατήθηκαν υπό ισχυρές πιέσεις τιμών σε φάσεις ύφεσης της αγοράς.

Στο τμήμα Paper Group, οι παραγγελίες που ελήφθησαν αυξήθηκαν κατά ένα τρίτο στο ποσό ρεκόρ των 2,28 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της έντονης επενδυτικής δραστηριότητας στην αγορά μηχανών χαρτιού. Όπως αναμενόταν, οι πωλήσεις ήταν σταθερές λόγω του επιπέδου των παραγγελιών που ελήφθησαν τα προηγούμενα χρόνια και των λειτουργικών προκλήσεων που προέκυψαν από την κρίση του κορωνοϊού. Το λειτουργικό αποτέλεσμα ήταν ανοδικό, χάρη και στις επιτυχείς εξαγορές του Τομέα Ομίλου.

Στο τμήμα του Ομίλου Turbo, οι επιδράσεις κάλυψης μετά την ύφεση της αγοράς που προκλήθηκε από την πανδημία του προηγούμενου έτους αντικατοπτρίστηκαν τόσο στον κλάδο Βιομηχανίας όσο και στον τομέα Κινητικότητας. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις συνέχισαν να επηρεάζονται από διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας και υψηλότερα κόστη logistics. Συνολικά, οι παραγγελίες που ελήφθησαν και οι πωλήσεις αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο. Το EBIT παρέμεινε σταθερό, γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις δαπάνες για τον μετασχηματισμό της δομής και της γκάμας προϊόντων του Ομίλου.

Outlook 2021/22: Ένα έτος ανάπτυξης, υψηλό επίπεδο παραγγελιών που ελήφθησαν και αύξηση των πωλήσεων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων
Μετά από ένα έτος μετάβασης το 2020/21, η Voith πιστεύει ότι το τρέχον οικονομικό έτος θα είναι έτος ανάπτυξης εν όψει της συνεχιζόμενης αλλά όχι ακόμη συνολικής ανάκαμψης του οικονομικού περιβάλλοντος. Όσον αφορά τις παραγγελίες που λαμβάνονται, η Voith υποθέτει ότι αυτό θα συνεχίσει να είναι σε σημαντικό επίπεδο, αν και αισθητά χαμηλότερο από την εξαιρετικά υψηλή αξία της χρήσης 2020/21. Η Voith αναμένει ελαφρά αύξηση των πωλήσεων και σημαντική αύξηση στα EBIT και ROCE σε σύγκριση με την περσινή χρήση. Όσον αφορά τα αποτελέσματα, η εταιρεία υποθέτει ότι τα μέτρα βελτίωσης της αποδοτικότητας που εφαρμόστηκαν τις δύο τελευταίες οικονομικές χρήσεις θα οδηγήσουν σε σημαντικά βελτιωμένη κερδοφορία. Το EBIT θα πρέπει, επομένως, να αυξηθεί σημαντικά το 2021/2022. Και τα τρία τμήματα του Ομίλου θα συμβάλουν σε αυτό. Ωστόσο, υπάρχει κάποια αβεβαιότητα σχετικά με τις προβλέψεις κερδών, επειδή είναι δύσκολο να προβλεφθεί σε ποιο βαθμό μπορούν να αντισταθμιστούν οι σημαντικές αυξήσεις των τιμών των υλικών. Επιπλέον, πρόσφατα έχει αυξηθεί η αβεβαιότητα σχετικά με τη συνεχιζόμενη εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού, με άγνωστες ακόμη επιπτώσεις στην οικονομία και κατά συνέπεια στην απόδοση των επιχειρήσεων.

Περαιτέρω άρθρα επί του θέματος

Η Νέα Παγκόσμια Ημέρα Υδροηλεκτρικής Ενέργειας επισημαίνει τα οφέλη της υδροηλεκτρικής ενέργειας

14.10.2022 -

Σήμερα, απαιτούνται πιο βιώσιμες και φιλικές προς το κλίμα τεχνολογίες για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης, ενώ συνεχίζεται η επιδίωξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα. Η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι η μόνη ανανεώσιμη ενέργεια που μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια σε μεγάλη κλίμακα.

Διαβάστε περισσότερα

Η παγκόσμια εκστρατεία θα τονίσει τον ρόλο της Hydropower στην επίτευξη του καθαρού μηδενός και της ενεργειακής ασφάλειας​

25.03.2022 -

Η Voith Hydro ενώνει τις δυνάμεις της με οργανισμούς σε όλο τον κόσμο για να ζητήσει επείγουσες επενδύσεις στην υδροηλεκτρική ενέργεια για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την επιτάχυνση της προόδου προς το καθαρό μηδέν και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

Διαβάστε περισσότερα

Η ANDRITZ θα εκσυγχρονίσει τη δεύτερη μονάδα παραγωγής στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο Jebba στη Νιγηρία

16.02.2022 -

Ο διεθνής τεχνολογικός όμιλος ANDRITZ έλαβε παραγγελία από την Mainstream Energy Solutions Limited για τον εκσυγχρονισμό μιας άλλης μονάδας παραγωγής στον υδροηλεκτρικό σταθμό Jebba στον ποταμό Νίγηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όμιλος Voith ενισχύει τον πυρήνα της υδροηλεκτρικής ενέργειας

27.10.2021 -

Στο μέλλον, ο όμιλος Voith θα είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης του τμήματος Voith Hydro Group, το οποίο προηγουμένως λειτουργούσε ως κοινοπραξία με τη Siemens Energy. Ο τεχνολογικός όμιλος και ο μακροπρόθεσμος εταίρος Siemens Energy κατέληξαν σε αμοιβαία συμφωνία για την εξαγορά του υπόλοιπου μεριδίου 35% της πρώην Voith Siemens Hydro Power Generation GmbH & Co. KG.

Διαβάστε περισσότερα

Το Voith Hydro κάνει το επόμενο βήμα για να γίνει μικρός ενσωματωτής υδροηλεκτρικού συστήματος

03.08.2021 -

Η Voith απέκτησε το πλειοψηφικό μερίδιο στην κροατική εταιρεία Small Hydro Sintaksa, εξειδικευμένη σε προϊόντα και υπηρεσίες για ηλεκτρομηχανικά συστήματα και συστήματα αυτοματισμού. Η συμφωνία πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιουλίου 2020 στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όμιλος Voith αναφέρει την ισχυρή ανάπτυξη στο πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2020/21

18.06.2021 -

Τους πρώτους έξι μήνες (Οκτώβριος 2020 έως τέλη Μαρτίου 2021) του τρέχοντος οικονομικού έτους 2020/2021, ο Όμιλος Voith συνέχισε να αναπτύσσεται θετικά, παρά το πολύ δύσκολο περιβάλλον της αγοράς εν μέρει λόγω των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 .

Διαβάστε περισσότερα