Ruhr-Universität Bochum

Universitätsstraße 150
44801 Bochum
Germany
Odvětví:
Komunální + veřejné instituce