Ovarro Ltd.

Rotherside Road
S21 4HL Sheffield
United Kingdom
Odvětví:
Průmyslové společnosti (uživatelé čerpadel)