Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)

Schloßplatz 4
91054 Erlangen
Germany
Odvětví:
Komunální + veřejné instituce