Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 1
51373 Leverkusen
Germany
Odvětví:
Průmyslové společnosti (uživatelé čerpadel)