Φυγοκεντρική αντλία με φλάντζα κινητήρα

Στην τεχνολογία κτιρίων, ο σχεδιασμός με έναν κινητήρα με φλάντζα ως ενσωματωμένη αντλία έχει επίσης καθιερωθεί για μεγαλύτερες χωρητικότητες.
Φυγοκεντρική αντλία με φλάντζα κινητήρα

Ενσωματωμένη αντλία Wilo, σειράς IL

Οι αντλίες μπορούν να εγκατασταθούν απευθείας στον αγωγό ή να στηρίζονται σε θεμέλια ή κονσόλες.

Το υψηλό συνεχές θερμοκρασιακό φορτίο (έως 140 ° C) και η μεγάλη ομαλότητα λόγω του κατάλληλα σχεδιασμένου περιβλήματος της αντλίας, των πτερυγίων και των κινητήρων κίνησης είναι καθοριστικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά των αντλιών που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για την τεχνολογία κτιρίων. Οι χαμηλές ταχύτητες ροής τόσο στο περίβλημα της αντλίας όσο και στα συνδετικά τεμάχια καθιστούν περιττά τα ειδικά μέτρα προστασίας από τον θόρυβο (αντισταθμιστή).

Περαιτέρω άρθρα επί του θέματος

Φυγοκεντρική αντλία με κινητήρα και ζεύξη σε πλάκα βάσης

Η φυγοκεντρική αντλία με πλάκα βάσης ως τυπική αντλία σύμφωνα με το DIN 24255 χρησιμοποιείται ευρέως για βιομηχανικές εφαρμογές, αλλά χρησιμοποιείται μόνο σε περιορισμένο βαθμό στην τεχνολογία κτιρίων.

Διαβάστε περισσότερα