Συνολικό κεφάλι

Η συνολική κεφαλή παροχής που απαιτείται για μια αντλία προκύπτει από το άθροισμα της στατικής κεφαλής και της κεφαλής απώλειας σωλήνα.

Η κεφαλή παροχής ορίζεται ως η αποτελεσματική μηχανική δύναμη που ασκείται από την αντλία στο αντλούμενο μέσο και εκφράζεται ως μονάδα βάρους με την τοπική σταθερά βαρύτητας.

Σε σταθερή ταχύτητα και σταθερή ροή, είναι ανεξάρτητο από την πυκνότητα του ρευστού, αλλά εξαρτάται από το ιξώδες του.

Περαιτέρω άρθρα επί του θέματος

Επιλογή αντλίας

Οι φυγόκεντρες αντλίες πρέπει να επιλέγονται έτσι ώστε το καθορισμένο σημείο σχεδιασμού του συστήματος να βρίσκεται στη χαρακτηριστική καμπύλη της μέγιστης ταχύτητας κινητήρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (σημείο σχεδιασμού) ή όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτό.

Διαβάστε περισσότερα