Ρυθμός ροής

Η ροή παροχής (ρυθμός παράδοσης) είναι η χρησιμοποιήσιμη ροή όγκου που παρέχεται από την αντλία μέσω της διατομής εξόδου της.

Ο στόχος παροχής για το σχεδιασμό μιας αντλίας προσδιορίζεται από την εφαρμογή, π.χ. για συστήματα θέρμανσης από τον υπολογισμό της ζήτησης θερμότητας ή για συστήματα αποχέτευσης από στατιστικές παραμέτρους για τη μέγιστη αναμενόμενη ποσότητα λυμάτων. Υπάρχουν εθνικά και διεθνή πρότυπα για πολλές εφαρμογές.

Τα χαρακτηριστικά μιας φυγοκεντρικής αντλίας (π.χ. κεφαλή παροχής, κατανάλωση ισχύος, απόδοση) καθορίζονται ανάλογα με τον ρυθμό ροής.

Περαιτέρω άρθρα επί του θέματος

Επιλογή αντλίας

Οι φυγόκεντρες αντλίες πρέπει να επιλέγονται έτσι ώστε το καθορισμένο σημείο σχεδιασμού του συστήματος να βρίσκεται στη χαρακτηριστική καμπύλη της μέγιστης ταχύτητας κινητήρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (σημείο σχεδιασμού) ή όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτό.

Διαβάστε περισσότερα