Ονομαστική πίεση

Η ονομαστική πίεση είναι ένα μέγεθος που προορίζεται για την τυποποίηση των εξαρτημάτων, το οποίο συντομεύεται σύμφωνα με το ISO 7268 με τη διεθνή συντομογραφία PN.

"Προσδιορίζεται χωρίς μονάδα. Η αριθμητική του τιμή υποδηλώνει την επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας σε bar σε θερμοκρασία 20 ° C για ένα εξάρτημα και το αναφερόμενο υλικό. Τα ονομαστικά επίπεδα πίεσης σύμφωνα με το DIN 2401 χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία αντλιών.

Οι προτιμώμενοι αριθμοί για την ονομαστική τιμή πίεσης είναι 1,6. 2.5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 ...."

Περαιτέρω άρθρα επί του θέματος