Γεωδαιτικό ύψος

Το γεωδαιτικό ύψος Hgeo είναι η αναλογία της κεφαλής παροχής που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ του ύψους της στάθμης υγρού της πλευράς αναρρόφησης και της πλευράς πίεσης.

Σε κλειστά συστήματα (π.χ. κυκλώματα θέρμανσης ή ψύξης) το γεωδαιτικό ύψος είναι μηδέν.

Περαιτέρω άρθρα επί του θέματος

Σημείο λειτουργίας φυγοκεντρικής αντλίας

Το σημείο λειτουργίας (επίσης σημείο εργασίας) επεξηγείται στο DIN 24260 Part 1 ως “σημείο τομής μεταξύ του χαρακτηριστικού κεφαλής παροχής της αντλίας H (Q) και του χαρακτηριστικού κεφαλής παροχής του συστήματος HA (Q).

Διαβάστε περισσότερα