Η Europump παρουσιάζει την προσέγγισή της στην κυκλική οικονομία

23.12.2022
Μηχανικά μεταφρασμένο άρθρο
  Μετάβαση στο πρωτότυπο
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία (CEAP), το οποίο εισήχθη αρχικά τον Μάρτιο του 2020. Είναι ένα από τα κύρια δομικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της ατζέντας της Ευρώπης για βιώσιμη ανάπτυξη.
Η Europump παρουσιάζει την προσέγγισή της στην κυκλική οικονομία

Ανάλυση κυκλικής οικονομίας για αντλίες. (Πηγή εικόνας: Europump)

Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία αναμένεται να στηρίξει την αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων και να δημιουργήσει βιώσιμη ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Θεωρείται ως προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για την κλιματική ουδετερότητα και για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας.

Το νέο σχέδιο δράσης ανακοινώνει πρωτοβουλίες σε όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων. Στοχεύει στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται τα προϊόντα και ενθαρρύνει τη βιώσιμη κατανάλωση. Στόχος του είναι να διασφαλίσει ότι τα απόβλητα ελαχιστοποιούνται και οι πόροι που χρησιμοποιούνται διατηρούνται σε κυκλοφορία εντός ενός βελτιστοποιημένου οικοσυστήματος για όσο το δυνατόν περισσότερο.

Η Europump, η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αντλιών, η οποία εκπροσωπεί 16 Εθνικές Ενώσεις σε 12 κράτη μέλη της ΕΕ, τη Ρωσία, την Ελβετία, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, δημοσίευσε πρόσφατα ένα έγγραφο θέσης που εξηγεί λεπτομερέστερα πώς η ευρωπαϊκή βιομηχανία αντλιών ερμηνεύει τις απαιτήσεις του Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία και πώς οι σχετικές πρωτοβουλίες θα εναρμονιστούν με το μελλοντικό έργο και τις δραστηριότητές του.

Αυξήστε τη διάρκεια ζωής των αντλιών
Οι εφαρμογές και οι συνθήκες λειτουργίας της αντλίας μπορεί να ποικίλλουν και επομένως η διάρκεια ζωής μιας αντλίας ποικίλλει σημαντικά, για παράδειγμα, μερικές εβδομάδες για μια αντλία πολτού και έως και δεκαετίες για αντλίες καθαρού νερού. Το κλειδί για τη μεγάλη διάρκεια ζωής μιας αντλίας είναι η σωστή επιλογή του σημείου λειτουργίας. Εάν το σημείο λειτουργίας είναι κοντά στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (BEP) ή εντός του συνιστώμενου εύρους λειτουργίας, αυτό θα αυξήσει τη διάρκεια ζωής της αντλίας.

Η σωστή και τακτική συντήρηση των αντλιών παρατείνει τη διάρκεια ζωής τους και μειώνει τον κίνδυνο σοβαρής βλάβης. Η συντήρηση και η επισκευή μεγαλύτερων βιομηχανικών αντλιών είναι κοινή πρακτική. Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση στις μικρότερες και οικιακές αντλίες.

Ανακυκλώστε το περιεχόμενο των αντλιών
Η χρήση ανακυκλωμένων υλικών είναι ήδη συνήθης πρακτική στη βιομηχανία αντλιών, π.χ. Ο χυτοσίδηρος είναι ήδη ένα μείγμα νέου σιδήρου και παλιοσιδήρου. Τέτοιες διεργασίες θα μπορούσαν να αμφισβητηθούν από κανονισμούς για ουσίες, για παράδειγμα μόλυβδο σε μη σιδηρούχα κράματα, όπως ορίζεται στον κανονισμό REACH. Η χρήση πλαστικών εξαρτημάτων βιομηχανικής ποιότητας (μη ανακυκλωμένα) σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον. Τα πλαστικά μπορούν να επιτρέψουν την αξιόπιστη άντληση επικίνδυνων υγρών και μπορούν να διαρκέσουν τη διάρκεια ζωής μιας αντλίας (κατά μέσο όρο περισσότερο από 10 χρόνια).

Σε ορισμένες εφαρμογές άντλησης, π.χ. χημικών τύπων, δεν υπάρχει αποτελεσματικό ανακυκλωμένο υποκατάστατο. Τα μη ανακυκλώσιμα τεχνικά πλαστικά προορίζονται να μην καταλήγουν στο περιβάλλον, αλλά σε μια ελεγχόμενη ροή αποβλήτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν να ενσωματωθούν σε δομικό υλικό, για παράδειγμα σκυρόδεμα. Μόλις τα τεχνικά πλαστικά γίνουν πιο εύκολα ανακυκλώσιμα, μπορούμε να διερευνήσουμε εάν μπορούν να ενσωματωθούν περισσότερο σε νέα προϊόντα αντλίας.

Δυνατότητα ανακύκλωσης αντλιών
Γενικά, όλα τα μέταλλα που χρησιμοποιούνται στις αντλίες ανακυκλώνονται ήδη σήμερα. Οι κατασκευαστές αντλιών καθώς και οι χρήστες γνωρίζουν καλά την αξία του παλιοσίδερου. Αυτό διασφαλίζει ότι σχεδόν όλο το μέταλλο ανακυκλώνεται. Οι ουσίες που αναφέρονται στην οδηγία REACH ενδέχεται να εμποδίσουν ή να περιορίσουν την ανακύκλωση υλικών στο μέλλον. Οι βελτιώσεις στην πραγματική ανακύκλωση συνεχίζονται χάρη στην εφαρμογή της οδηγίας ΑΗΗΕ. Η χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού αυξάνεται. Υλικά συσκευασίας όπως χαρτόνι, πλαστικά φύλλα και ιμάντες ανακυκλώνονται επί του παρόντος. Η ευρωπαλέτα που είναι κατασκευασμένη από ξυλεία διαθέτει σύστημα απόθεσης που υπάρχει για κυκλικότητα.

Οι αντλίες στη χημική βιομηχανία έχουν πολύ διαφορετικές συνθέσεις, όπως περισσότερα πλαστικά και ελαστομερή λόγω των επιθετικών ιδιοτήτων του αντλούμενου μέσου. Οι αντλίες πολτού είναι ένα άλλο παράδειγμα διαφορετικών συνθέσεων λόγω του υψηλού ποσοστού φθοράς που παρουσιάζεται. Η ανακύκλωση πλαστικών και ελαστομερών είναι πιο δύσκολη από την ανακύκλωση μετάλλων λόγω της περίπλοκης χημείας που εμπλέκεται.

Τα στοιχεία του συστήματος όπως κινητήρες, VSD, αισθητήρες κ.λπ. καλύπτονται από την οδηγία WEEE και ανακυκλώνονται μέσω των κατάλληλων καναλιών. Η ευθύνη γι' αυτό ανήκει στον κατασκευαστή της αντλίας, αλλά η διαδικασία διαφέρει ανά την Ευρώπη.

Συσκευασία
Υλικά συσκευασίας όπως χαρτόνι, πλαστικά φύλλα και ιμάντες ανακυκλώνονται επί του παρόντος. Τα πλαστικά που χρησιμοποιούνται στις συσκευασίες έχουν αυξανόμενη ανακυκλωμένη περιεκτικότητα. Η συνεχιζόμενη μετάβαση στον κλάδο είναι μακριά από τις συσκευασίες με βάση το πλαστικό και μια κίνηση προς τα ανανεώσιμα υλικά.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η ευρωπαλέτα, η οποία είναι κατασκευασμένη από ξυλεία, διαθέτει σύστημα κατάθεσης που υπάρχει για κυκλικότητα. Επαναχρησιμοποιούνται και αν καταστραφούν μπορούν να επισκευαστούν και να τεθούν ξανά σε κυκλοφορία. Ωστόσο, υπάρχουν διαφορετικά υλικά συσκευασίας για καταναλωτικά αγαθά από ό,τι για βιομηχανικά προϊόντα. Η συσκευασία χρησιμοποιείται για την προστασία του προϊόντος κατά τη μεταφορά, με τα σύγχρονα κανάλια πωλήσεων να απαιτούν πιο στιβαρή συσκευασία για την αποστολή.

Επαναχρησιμοποίηση εξαρτημάτων σε μονάδες αντλιών
Ορισμένες εταιρείες αντλιών έχουν εμπειρία στην επαναχρησιμοποίηση ανταλλακτικών, συνήθως στα κέντρα σέρβις τους. Για παράδειγμα, τα περιστρεφόμενα ή φθαρμένα εξαρτήματα μπορεί να αντικατασταθούν, αλλά το περίβλημα της αντλίας και η πλάκα βάσης μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν. Ή μια νέα κεφαλή αντλίας μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα υπάρχον περίβλημα αντλίας. Λόγω νομικών πτυχών και πτυχών ασφαλείας, αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε συμφωνία με τον πελάτη

Ανακαίνιση αντλιοστασίων
Η υπηρεσία ανακαίνισης είναι ήδη εδραιωμένη στη βιομηχανία αντλιών. Γενικά, όσο μεγαλύτερη είναι η μονάδα αντλίας τόσο περισσότερες ενέργειες γίνονται για να αυξηθεί η διάρκεια ζωής αυτής της μονάδας αντλίας. Η αξιολόγηση της αποδοτικότητας των πόρων έναντι της ενεργειακής απόδοσης επηρεάζει την απόφαση για την ανακαίνιση ή την αντικατάσταση μιας μονάδας αντλίας. Παραδείγματα είναι:

  • Επισκευές στον κινητήρα: Εκτίμηση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας (TCO) ενός νέου κινητήρα σε σχέση με αυτό ενός κινητήρα με επαναφορά.
  • Ανακαίνιση ή αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων: Περιβλήματα αντλίας, φτερωτή, άξονες, αποκατάσταση εσωτερικών επιστρώσεων.
  • Ανακαίνιση ή αντικατάσταση ρουλεμάν και/ή μηχανικών στεγανοποιήσεων: Αυτό πραγματοποιείται γενικά μετά από επιθεώρηση σέρβις, κατά την αποσυναρμολόγηση της αντλίας ή μετά τις συνιστώμενες ώρες λειτουργίας.
  • Η απόφαση για ανακαίνιση ή αντικατάσταση μπορεί επίσης να επηρεαστεί από πιθανές αυξήσεις στην απόδοση της νέας αντλίας αντικατάστασης.

Ψηφιοποίηση
Η ψηφιοποίηση θα επηρεάσει θετικά την κυκλική οικονομία. Η Europump κατανόησε για πρώτη φορά τη σημασία της ψηφιοποίησης κοντά στα τέλη του 20ού αιώνα. Η ανάλυση κόστους κύκλου ζωής ξεκίνησε την ψηφιοποίηση των προϊόντων μας και συνειδητοποίησε την επίδρασή της τόσο στην κυκλική οικονομία όσο και στη βιωσιμότητα.

Η παρακολούθηση και οι έλεγχοι της αντλίας επιτρέπουν στους πελάτες να λειτουργούν τις μονάδες αντλίας με τη βέλτιστη απόδοση και να προσδιορίζουν έγκαιρα πιθανές βλάβες της αντλίας. Η Europump υποστηρίζει την ιδέα ενός Ψηφιακού Διαβατηρίου Προϊόντος. Αυτό πρέπει να περιορίζεται από ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας (IP).

Η ανάπτυξη της ψηφιοποίησης και η απόκτηση δεδομένων απόδοσης της αντλίας θα συμβάλει στη βελτίωση της ανάλυσης του κύκλου ζωής.

Σχολιάζοντας τη δημοσίευση αυτού του εγγράφου θέσης, ο Jim Wall, Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Κυκλικής Οικονομίας της Europump, δήλωσε: «Αυτό το σημαντικό σύνολο εργασιών είναι ένα περαιτέρω παράδειγμα του προορατικού ρόλου που συνεχίζει να έχει η Europump στην προώθηση της τεχνικής και οικονομικής προόδου της αντλίας στον μεταποιητικό τομέα, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι το ρυθμιστικό τοπίο στο οποίο δραστηριοποιείται υποστηρίζει πλήρως τη μελλοντική του ανάπτυξη.

Συνέχισε, για περισσότερες από έξι δεκαετίες, η Europump έχει χρησιμεύσει ως η φωνή της ευρωπαϊκής βιομηχανίας αντλιών, για να προσφέρει εμπειρογνωμοσύνη σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον τομέα και να παρέχει ένα αποτελεσματικό φόρουμ για διάλογο σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος στα μέλη της. Έχοντας πλέον διατυπώσει τη θέση του σχετικά με την αποτελεσματική υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας

και των στόχων, ο τομέας των αντλιών μπορεί να συνεχίσει κατά μήκος της ήδη καθιερωμένης και αποδεδειγμένης πορείας του για την παροχή βέλτιστων επιπέδων βιωσιμότητας και ενεργειακής απόδοσης τόσο για τον ίδιο όσο και για τους τελικούς χρήστες του.»

Πηγή: Europump

Περαιτέρω άρθρα επί του θέματος

Ο Τομέας Αντλιών Προσφέρει τη Θέση του για τον Περιορισμό Υλικών PFAS

01.06.2023 -

Για πολλά χρόνια, η Europump, η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αντλιών βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ατζέντας για την υγεία και την ασφάλεια, το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα, συμβουλεύοντας και ασκώντας πίεση στις κυβερνήσεις καθώς προσπαθούν να ενημερώσουν και να βελτιώσουν το νομοθετικό τοπίο για τη βιομηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Trade fair trio Solids, Recycling-Technik and Pumps & Valves 2023

29.11.2022 -

Στις 29 και 30 Μαρτίου 2023, το Messe Dortmund θα ασχολείται ξανά με την έκχυση, την άντληση και την ανακύκλωση. Μετά το ντεμπούτο τους ως τρίο, οι εμπορικές εκθέσεις Solids, Recycling-Technik και Pumps & Valves θα ξαναδείξουν τον δρόμο για ένα πιο βιώσιμο μέλλον την επόμενη άνοιξη.

Διαβάστε περισσότερα

Factory of the Year 2022: Βραβείο Wilo για Ψηφιακό Μετασχηματισμό

14.11.2022 -

Το έξυπνο εργοστάσιο της Wilo στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Ντόρτμουντ βραβεύτηκε με το «Factory of the Year 2022». Ο πολυεθνικός όμιλος τεχνολογίας κέρδισε ένα από τα πιο σημαντικά βιομηχανικά βραβεία στην Ευρώπη στην κατηγορία «Εξαιρετικός Μετασχηματισμός: Ψηφιοποίηση».

Διαβάστε περισσότερα

Το bauma 2022 διαθέτει εμφανώς τη δύναμη της βιομηχανίας να καινοτομεί και υπερβαίνει τις προσδοκίες

03.11.2022 -

Όταν τα γήπεδα του Messe München γίνονται το κέντρο της βιομηχανίας μηχανημάτων κατασκευής για επτά ολόκληρες ημέρες, το bauma επιτέλους λαμβάνει χώρα ξανά. Συνολικά περίπου 3.200 εκθέτες από 60 χώρες (2019: 3.684 εκθέτες από 63 χώρες) και περισσότεροι από 495.000 επισκέπτες από περισσότερες από 200 χώρες (2019: 627.603 επισκέπτες από περισσότερες από 200 χώρες) ήρθαν στο Μόναχο για το εμπόριο των κορυφαίων μηχανημάτων στον κόσμο , μηχανήματα οικοδομικών υλικών, μηχανήματα εξόρυξης, οχήματα κατασκευών και κατασκευαστικός εξοπλισμός που πραγματοποιήθηκαν από τις 24 έως τις 30 Οκτωβρίου. Το ποσοστό των διεθνών επισκεπτών ήταν περίπου 50 τοις εκατό.

Διαβάστε περισσότερα

Το ACHEMA 2022 προσφέρει νέες ωθήσεις για τη βιομηχανία διεργασιών

30.08.2022 -

Στην ACHEMA 2022, την κορυφαία εμπορική έκθεση στον κόσμο για τη βιομηχανία επεξεργασίας, περισσότεροι από 2.200 εκθέτες από περισσότερες από 50 χώρες παρουσίασαν τον πιο πρόσφατο εξοπλισμό και καινοτόμες διαδικασίες για τη χημική, φαρμακευτική και βιομηχανία τροφίμων στους εκθεσιακούς χώρους της Φρανκφούρτης από τις 22 έως τις 26 Αυγούστου.

Διαβάστε περισσότερα

Το ACHEMA 2022 αντιμετωπίζει τα βασικά ζητήματα του κλάδου Ψηφιοποίηση και βιωσιμότητα

16.06.2022 -

Εκτός από τον μετασχηματισμό προς μια κλιματικά ουδέτερη χημική βιομηχανία και το διαχρονικό θέμα της ψηφιοποίησης, η τρέχουσα παγκόσμια πολιτική κατάσταση θέτει επίσης τεράστιες προκλήσεις για τη βιομηχανία διεργασιών.

Διαβάστε περισσότερα