Αντλία διαφράγματος

Οι αντλίες διαφράγματος θεωρούνται ως επί το πλείστον ως ένας ειδικός τύπος αντλίας παλινδρομικών εμβόλων.

Ως στοιχείο μετατόπισης, έχουν μια ελαστική μεμβράνη, η αξονική κίνηση της οποίας επιτυγχάνεται είτε με άμεση κίνηση χρησιμοποιώντας ράβδο κίνησης είτε έμμεσα με μετάδοση της πίεσης μετατόπισης ενός εμβόλου.

Περαιτέρω άρθρα επί του θέματος

Εμβολοφόρο αντλία

Οι παλινδρομικές αντλίες (γνωστές και ως ταλαντευόμενες αντλίες) είναι μια ομάδα εντός των αντλιών θετικής μετατόπισης στις οποίες ο όγκος του θαλάμου της αντλίας αλλάζει περιοδικά με μια αξονική κίνηση του εσωτερικού τμήματος (έμβολο).

Διαβάστε περισσότερα