Výběr známého čerpadla (v angličtině)

 1. V aplikaci PumpSelector vyberte svou zemi.
 2. Zvolte kategorii (například “Vytápění, klimatizace, chlazení”).
 3. Zadejte část názvu řady do pole Tags a vyberte požadovanou řadu z automaticky doplňovaného seznamu.
 4. Kliknutím na ikonu lupy za sérií zobrazíte všechny modely.
 5. Kliknutím na název modelu zobrazíte technické údaje o čerpadle.
 6. Klikněte na symbol nákupního košíku v seznamu výsledků a přepněte se do nákupního košíku.
 7. Porovnejte nabídky obchodu a přejděte přímo do požadovaného obchodu.

Porovnání čerpadla se známými provozními údaji (v angličtině)

 1. V aplikaci PumpSelector vyberte svou zemi.
 2. Vyberte kategorii (pro příklad “zásobování vodou”).
 3. Do pole Tags zadejte část hledaného výrazu a z automaticky doplňovaného seznamu vyberte “čerpadla do vrtů”.
 4. V případě potřeby filtrujte seznam řad podle požadovaných výrobců.
 5. Zadejte pracovní bod (v příkladu průtok 10 l/s, výtlačná výška 50 m, celková statická výška 35 m a klikněte na tlačítko Hledat.
 6. Seznam výsledků je seřazen podle účinnosti; klikněte na symbol porovnání v řádku požadovaných modelů.
 7. Porovnání čerpadel otevřete prostřednictvím nabídky.
 8. Přidejte požadované čerpadlo do nákupního košíku.

Celková statická hlava

V zásadě se skládá ze dvou částí:
 1. Rozdíl tlaků mezi výtlačnou stranou a nádrží na sací straně. U otevřených nádrží a uzavřených cirkulačních systémů je nulová.
 2. Výškový rozdíl mezi hladinami kapalin na výtlačné a sací straně nádrží, respektive na vstupu a výstupu systému. U uzavřených oběhových systémů je nulová.
To znamená, že u oběhových systémů je statická výška vždy nulová, pin, pout = tlaky na sání resp. ρ = hustota kapaliny g = gravitace (9,81 m/s2) Hgeo = statický výškový rozdíl mezi hladinou kapaliny na sání a na výtlaku  

Průměr trubky

Je třeba poznamenat, že vnitřní průměr trubky se může značně lišit od jmenovitého průměru v závislosti na materiálu a normě. U čerpacích médií s pevnými látkami je často vyžadován minimální průměr, aby se zabránilo ucpání nebo zablokování potrubí. Například pro odpadní vody obsahující fekálie je vyžadován minimální průměr DN 80 v souladu s normou EN 12056 nebo směrnicemi DWA, pokud není použito čerpadlo s drtícím zařízením. Dalším důležitým parametrem je střední rychlost proudění . Přitom je třeba uvést do souladu protichůdné požadavky:
 • V případě médií zatížených pevnými látkami je vyžadován minimální průtok, aby se zabránilo usazeninám. V technologii odpadních vod je k tomu zapotřebí 0,7 m / s.
 • Malý průměr potrubí vede k vysokým rychlostem proudění a tím k vysokým tlakovým ztrátám. To zvyšuje provozní náklady systému. Kromě toho je při vysokých rychlostech proudění větší riziko nárazů klapek a tlakových rázů.
 • Vysoké rychlosti proudění mohou také vést ke znečištění hlukem. To je zvláště důležité pro instalace uvnitř budov.
 • Naproti tomu velký průměr potrubí má za následek vyšší investiční náklady v důsledku vyšších požadavků na materiál.
Pro mnoho oblastí použití existují předpisy nebo doporučení pro dimenzování potrubí v národních nebo mezinárodních normách. Následující hodnoty mohou poskytnout počáteční referenční bod pro dimenzování potrubí pro některé aplikace:
 • Odpadní voda / odpadní voda – 0,7 … 2,3 m/s
  • Instalace v budově – 0,7… 1,2 m/s
 • Zavlažování – 0,5 … 1,5 m/s
 • Zahřívání – 0,3 … 1,5 m / s
  • Doporučeno – 0,5 … 0,8 m/s
 • Hlavní vodovodní potrubí – 1…2 m/s
 • Vodovodní potrubí – až 3 m/s
 • Pitná voda / užitková voda
  • Tlakové vedení – 1…2 m/s
  • Sací potrubí – 0,5… 1 m/s

Průměr trubky

Je třeba poznamenat, že vnitřní průměr trubky se může značně lišit od jmenovitého průměru v závislosti na materiálu a normě. U čerpacích médií s pevnými látkami je často vyžadován minimální průměr, aby se zabránilo ucpání nebo zablokování potrubí. Například pro odpadní vody obsahující fekálie je vyžadován minimální průměr DN 80 v souladu s normou EN 12056 nebo směrnicemi DWA, pokud není použito čerpadlo s drtícím zařízením. Dalším důležitým parametrem je střední rychlost proudění . Přitom je třeba uvést do souladu protichůdné požadavky:
 • V případě médií zatížených pevnými látkami je vyžadován minimální průtok, aby se zabránilo usazeninám. V technologii odpadních vod je k tomu zapotřebí 0,7 m / s.
 • Malý průměr potrubí vede k vysokým rychlostem proudění a tím k vysokým tlakovým ztrátám. To zvyšuje provozní náklady systému. Kromě toho je při vysokých rychlostech proudění větší riziko nárazů klapek a tlakových rázů.
 • Vysoké rychlosti proudění mohou také vést ke znečištění hlukem. To je zvláště důležité pro instalace uvnitř budov.
 • Naproti tomu velký průměr potrubí má za následek vyšší investiční náklady v důsledku vyšších požadavků na materiál.
Pro mnoho oblastí použití existují předpisy nebo doporučení pro dimenzování potrubí v národních nebo mezinárodních normách. Následující hodnoty mohou poskytnout počáteční referenční bod pro dimenzování potrubí pro některé aplikace:
 • Odpadní voda / odpadní voda – 0,7 … 2,3 m/s
  • Instalace v budově – 0,7… 1,2 m/s
 • Zavlažování – 0,5 … 1,5 m/s
 • Zahřívání – 0,3 … 1,5 m / s
  • Doporučeno – 0,5 … 0,8 m/s
 • Hlavní vodovodní potrubí – 1…2 m/s
 • Vodovodní potrubí – až 3 m/s
 • Pitná voda / užitková voda
  • Tlakové vedení – 1…2 m/s
  • Sací potrubí – 0,5… 1 m/s

Vypouštění odpadních vod Qww

Vypouštění odpadních vod Q ww podle DIN EN 12056-2 se určuje ze součtu hodnot připojení (DU) s přihlédnutím k simultánnosti, kde K je směrná hodnota pro index vypouštění . Záleží na typu stavby a vyplývá z četnosti využívání odvodňovacích objektů. Q ww – odvod odpadních vod K – index vybíjení DU – připojená zátěž Q tot – celkový odtok odpadních vod Q s – nepřetržité vybíjení (bez redukce pro simultánnost) Ze součtu DU lze vypočítat vypouštění odpadních vod Q ww pomocí výše uvedeného vzorce s přihlédnutím k odpovídajícímu indexu vypouštění K. Pokud je zjištěné vypouštění odpadních vod Q ww menší než největší přípojná hodnota jednotlivého odvodňovacího objektu, je rozhodující tato (mezní hodnota).