Χάρτης αντλίας

Ένας χάρτης αντλίας είναι ο συνδυασμός πολλών χαρακτηριστικών καμπυλών αντλίας σε ένα διάγραμμα.
Χάρτης αντλίας

Χαρακτηριστικός χάρτης με χαρακτηριστικά διαφόρων διαμέτρων πτερωτής.

Τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά της αντλίας διαφέρουν σε μία ακριβώς παράμετρο, όπως π.χ

  • Διάμετρος πτερωτής
  • Ταχύτητα
  • Γωνία έλικας
  • Αριθμός βημάτων

& nbsp;

Περαιτέρω άρθρα επί του θέματος