Ρόδα

Η πτερωτή είναι το περιστρεφόμενο, πτερύγιο εξάρτημα μιας φυγοκεντρικής αντλίας που προκαλεί την εκτροπή της ροής.

Ως αποτέλεσμα, η μηχανική ισχύς που μεταδίδεται από τον κινητήρα (κινητήρα) μέσω του άξονα της αντλίας μετατρέπεται σε ικανότητα παροχής.

Περαιτέρω άρθρα επί του θέματος