Καλύτερος ρυθμός ροής

Ο καλύτερος ρυθμός ροής είναι ο ρυθμός ροής στο σημείο της βέλτιστης απόδοσης, δηλαδή το σημείο στο οποίο η καμπύλη απόδοσης της αντλίας έχει το μέγιστο.

Αυτό το σημείο ονομάζεται επίσης σημείο σχεδιασμού (BEP = σημείο βέλτιστης απόδοσης) της αντλίας. Η θέση του σημείου αλλάζει εάν αλλάξουν οι υδραυλικές παράμετροι της αντλίας, όπως η διάμετρος της πτερωτής ή η ταχύτητα ή το ιξώδες του αντλούμενου μέσου.

Ο στόχος μιας βέλτιστης επιλογής αντλίας είναι η αντλία να λειτουργεί στο σημείο σχεδιασμού έτσι ώστε να επιτυγχάνει τη μέγιστη απόδοσή της.

Περαιτέρω άρθρα επί του θέματος

Χαρακτηριστική μετατροπή καμπύλης για διαφορετικά μέσα

Τα χαρακτηριστικά της αντλίας καταγράφονται συνήθως για το νερό. Τα χαρακτηριστικά της κεφαλής παροχής H (Q) και η απόδοση η (Q) ισχύουν περίπου για όλα τα υγρά NEWTON, ενώ η ισχύς του άξονα είναι ανάλογη με την πυκνότητα του αντλούμενου μέσου.

Διαβάστε περισσότερα