αντλία

Η αντλία είναι μια μηχανή μεταφοράς υγρών ή αερίων ή μιγμάτων υγρών, αερίων ή/και στερεών.

Με τη στενότερη έννοια, σε αντίθεση με τους φυσητήρες και τους συμπιεστές, μιλάμε για αέρια και συμπιεστά μέσα, στην περίπτωση αντλιών για ασυμπίεστα μέσα μιλάμε για αντλίες υγρών. Αυτό σημαίνει ότι ο όγκος του ρευστού παραμένει σχεδόν σταθερός όσο αυξάνεται η πίεση. Στην πράξη, αυτό περιλαμβάνει επίσης υγρά μείγματα με χαμηλή περιεκτικότητα σε στερεά ή αέρια.

Σύμφωνα με την κατεύθυνση της ροής ενέργειας, οι αντλίες είναι μεταξύ των μηχανών εργασίας.

Περαιτέρω άρθρα επί του θέματος