Ελάχιστος ρυθμός ροής

Ο μικρότερος επιτρεπόμενος ρυθμός ροής που μπορεί να παρέχει συνεχώς η αντλία χωρίς να καταστραφεί στην ταχύτητα και να αντληθεί υγρό σύμφωνα με το συμβόλαιο παράδοσης.

Για ειδικές εφαρμογές, ο ελάχιστος ρυθμός ροής καθορίζεται επίσης σε τεχνικά πρότυπα και κανονισμούς χρησιμοποιώντας τον ελάχιστο ρυθμό ροής.

Περαιτέρω άρθρα επί του θέματος

Σημείο λειτουργίας φυγοκεντρικής αντλίας

Το σημείο λειτουργίας (επίσης σημείο εργασίας) επεξηγείται στο DIN 24260 Part 1 ως “σημείο τομής μεταξύ του χαρακτηριστικού κεφαλής παροχής της αντλίας H (Q) και του χαρακτηριστικού κεφαλής παροχής του συστήματος HA (Q).

Διαβάστε περισσότερα