Εκκεντρική βιδωτή αντλία

Οι εκκεντρικές βιδωτές αντλίες ανήκουν στην ομάδα των αντλιών περιστρεφόμενου εκτοπίσματος.

Ένας βιδωτός μεταφορέας μονής πτήσης περιστρέφεται σε ένα κοχλιωτό περίβλημα δύο πτήσεων κατασκευασμένο από ελαστικό πλαστικό.

Ο έκκεντρα περιστρεφόμενος κοχλιωτός μεταφορέας μεταφέρει το αντλούμενο μέσο στην ελεύθερη βιδωτή διαδρομή του περιβλήματος από την πλευρά αναρρόφησης με σταθερή ροή προς την πλευρά πίεσης.

Οι εκκεντρικές βιδωτές αντλίες χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα για τη μεταφορά πολύ ιξώδους υγρών, πολτού, λάσπης ή μέσων που μοιάζουν με πάστα. Όπως και οι βιδωτές αντλίες, είναι κατάλληλες για τα υψηλότερα ιξώδη όπου δεν είναι δυνατή η χρήση φυγόκεντρων αντλιών.

Περαιτέρω άρθρα επί του θέματος