Βιδωτή αντλία

Οι βιδωτές αντλίες ανήκουν στην ομάδα των περιστρεφόμενων αντλιών θετικού εκτοπίσματος.

Χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα στη μεταφορά πλαστικών μαζών και διασπορών.

Όπως οι αντλίες προοδευτικής κοιλότητας, είναι κατάλληλες για τα υψηλότερα ιξώδη.

Περαιτέρω άρθρα επί του θέματος