Αντλία υγρού

Μια αντλία υγρών είναι μια μηχανή ροής που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά υγρών ή μιγμάτων υγρού-αερίου ή υγρού-στερεού.

Σύμφωνα με την αρχή λειτουργίας τους, οι αντλίες υγρών χωρίζονται σε φυγόκεντρες και αντλίες θετικού εκτοπίσματος. Υπάρχουν επίσης ειδικά σχέδια όπως αντλίες τζετ ή μαμούθ.

Περαιτέρω άρθρα επί του θέματος