Αντλία με γρανάζια

Οι γραναζωτές αντλίες ανήκουν στην ομάδα των περιστρεφόμενων αντλιών θετικού εκτοπίσματος.

Χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα στη μεταφορά αυτολιπαινόμενων υγρών και στον τομέα των πολυμερών.

Περαιτέρω άρθρα επί του θέματος

Εμβολοφόρο αντλία

Οι παλινδρομικές αντλίες (γνωστές και ως ταλαντευόμενες αντλίες) είναι μια ομάδα εντός των αντλιών θετικής μετατόπισης στις οποίες ο όγκος του θαλάμου της αντλίας αλλάζει περιοδικά με μια αξονική κίνηση του εσωτερικού τμήματος (έμβολο).

Διαβάστε περισσότερα